powiększ tekst A A A

piątek 30.03.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

„Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamionna, Trzciana, Leszczyna oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzciana”.

Gmina Trzciana realizuje projekt pt.


„Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamionna, Trzciana, Leszczyna oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzciana".

Projekt ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, zwłaszcza wyeliminowanie niekontrolowanych zrzutów ścieków do gruntu oraz zaopatrzenie ludności w wodę do celów socjalno-bytowych oraz poprawę warunków życia mieszkańców gminy.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy miejscowości Kamionna, Trzciana i Leszczyna,
a także użytkownicy czasowo przebywający na obszarze Gminy Trzciana.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzciana
o długości 1,1119 km oraz sieci wodociągowej o długości 16,404 km. Pozwoli to na zwiększenie liczby osób korzystających z lepszego oczyszczania ścieków, a także lepszego zaopatrzenia w wodę.

Rozpoczęcie realizacji projektu wrzesień 2017 r.
Zakończenia realizacji projektu maj 2018r.

tl_files/content/aktualnosci/2018/03/2018-03-30/Tablica informacyjnaPROW.jpg