powiększ tekst A A A

poniedziałek 09.04.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZGŁOSIŁY ZAINTERESOWANIE DOFINANSOWANIEM DO WYMIANY PIECA

        Gmina Trzciana złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dotację i pożyczkę z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne, proekologiczne piece gazowe i węglowe.

Wniosek zakłada wymianę 50 pieców gazowych i 20 węglowych spełniających wymagania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Lista osób, których piece będą mogły zostać wymienione została opracowana zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Gminy Trzciana dotyczącą ogłoszenia o możliwości wymiany pieca, tzn. na podstaiwe wieku pieca i kolejności zgłoszeń.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku naszej gminy przez WFOŚ w Krakowie, Wójt Gminy Trzciana poinformuje osoby, które otrzymają dofinansowanie i zorganizuje spotkanie, na którym zostaną podane szczegóły realizacji zadania.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do wymiany pieca w tym roku, będą brane pod uwagę priorytetowo w przypadku złożenia przez gminę wniosku o dofinansowanie w roku 2019.

wprowadzający: A.B.