powiększ tekst A A A

czwartek 12.04.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Projekt "e-Senior" w Gminie Trzciana

 

       Gmina Trzciana przystąpiła do realizowanego przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej z Nowego Sącza projektu "Małopolski e-Senior", który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1. W ramach "Małopolskiego e-Seniora" prowadzone będą bezpłatne szkolenia informatyczne dla mieszkańców Gminy Trzciana powyżej 65. roku.

 

       Wśród głównych korzyści płynących z udziału w projekcie należy wymienić m.in.:

  • udział seniorów w bezpłatnych szkoleniach (15 spotkań szkoleniowych oraz 3 spotkania animacyjne) obejmujących naukę korzystania z nowych technologii komputera, tabletu, internetu,
  • nieodpłatne przekazanie na własność wszystkim uczestnikom szkoleń tabletów,
  • realizację szkoleń na terenie gminy,
  • zapewnienie uczestnikom szkoleń: materiałów edukacyjnych, cateringu oraz zwrotu kosztów dojazdu (jeśli szkolenia będą odbywały się poza ich miejscem zamieszkania).

Każda osoba w ramach procesu rekrutacji musi uzupełnić test diagnostyczny, określający jego poziom kompetencji. Na podstawie wyniku testu kandydat zostanie przydzielony do grupy o określonym poziomie: podstawowym lub zaawansowanym.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli do dyspozycji tablety a po ukończonych zajęciach animacyjnych tablety nieodpłatnie zostaną przekazane na własność Uczestnikom projektu. Ponadto po zakończonych szkoleniach tablet, na którym pracował trener i animator zostanie przekazany na cele gminy.

Planowany termin rozpoczęcia szkoleń: pod koniec czerwca /na początku lipca 2018 r.

Za realizację projektu i rozliczenie odpowiada Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Formularz rekrutacyjny wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego

4. Test diagnostyczny

5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów w Urzędzie Gminy w Trzcianie p. nr 1 (sekretariat)

 

Wprowadzenie: M.R.