powiększ tekst A A A

piątek 20.04.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

KATYŃ 1940, SMOLEŃSK 2010 – PAMIĘTAMY

 

Pod niebem ciężkim jak ołów
Salwy mgłę leśną rozdarły
Stosy ciał strącone do dołów
Z na pół żywymi zmarli

Nikt straconych nie uczcił
Tylko do katyńskich dołów
Deszcz z płaczem się rzucił
Pod niebem ciężkim jak ołów
Autor: Stefan Gołębiowski1

 

 

            W Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kamionnej dzień 11 kwietnia 2018 r. był poświęcony pamięci o polskich żołnierzach zamordowanych w Katyniu oraz ofiarach katastrofy smoleńskiej.

Dla uczczenia Bohaterów naszej Ojczyzny uczniowie wraz z gronem pedagogicznym uczestniczyli            w uroczystym apelu przy „Dębie Pamięci". Miejsce to upamiętnia postać Majora Ludwika Siemińskiego, który w kwietniu 1940 r. został zamordowany przez NKWD w Katyniu.

Apel rozpoczął się odśpiewaniem hymnu państwowego, po czym młodzież przypomniała wszystkim zebranym najważniejsze informacje dotyczące tamtych wydarzeń, przeplatane wzruszającymi wierszami i fragmentami pamiętników. Wspomnienia zostały ubogacone krótką modlitwą za ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Po niej, delegacja szkoły złożyła pod pamiątkową tablicą kwiaty i zapalony znicz.

Dla społeczności szkolnej w Kamionnej pamięć o Bohaterach tragedii katyńskiej nie kończy się na rocznicowych obchodach. W ramach nawiązanej w lutym 2018 r. współpracy Szkoły Podstawowej z Instytutem Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Katyńskiej przeciwko Narodowi Polskiemu, realizując program „Pamięć Pokoleń", oficjalnie zleciła PSP w Kamionnej opiekę nad „Dębem Pamięci" oraz obeliskiem upamiętniającym mjr. Ludwika Napoleona Siemińskiego, znajdującymi się na terenie placu szkolnego. Jednocześnie to szczególne miejsce znalazło się w prowadzonym przez IPN wykazie miejsc pamięci narodowej, w tym grobów osób zasłużonych dla walki o niepodległość Rzeczypospolitej oraz niewinnie pomordowanych ofiar systemów totalitarnych.

Wdzięczni za dar wolnej Ojczyzny dołożymy starań, by pamięć o Bohaterach była wciąż żywa.

1Źródło: http://prawicowyinternet.pl/poezja-katynska/

 

Materiał nadesłany: PSP Kamionna

Wprowadzenie: M.R.