powiększ tekst A A A

piątek 20.04.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

PODPISANO UMOWY Z WYKONAWCAMI NA BUDOWĘ KOLEJNYCH ODCINKÓW WODOCIĄGU I KANALIZACJI

W dniu 16 kwietnia 2018r. Wójt Gminy Trzciana- Józef Nowak podpisał kolejne dwie umowy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w naszej gminie.

Umowy są dwie, gdyż przedmiot tego zamówienia w postępowaniu przetargowym podzielono na dwie części w następujący sposób:
Części 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Trzciana – Libichowa,
Części 2: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Trzciana- Leszczyna i Trzciana-Łąkta Dolna.

Część pierwszą realizować będzie firma HYDROTECH- PLUS Karol Urbaniak z Pisarzowej. Koszt wykonania tego zakresu wyniesie ponad 1 mln 234 tys. zł.

Część drugą będzie wykonywać firma Usługi Sprzętowe i Budowlane ALKOP Aleksander Lachor z miejscowości Kłodne. Cena za realizację części drugiej to ponad 2 mln 613 tys.zł.

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej odbywa się w ramach projektu, który nosi tytuł: „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Trzciana". Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Jak już Państwa informowaliśmy, wniosek na realizację tych odcinków wodociągu i kanalizacji złożony został przez naszą gminę w styczniu 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Z założenia mógł przewidywać budowę sieci wodociągowej na terenie, gdzie jest już istniejąca sieć kanalizacyjna lub budowę jednocześnie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na tym samym odcinku.
Zgodnie z tymi założeniami inwestycja przewiduje budowę sieci na następującym terenie naszej gminy:
1)ok 14 km sieci wodociągowej w miejscowości Trzciana i Leszczyna:
a) odcinek od kościoła w Trzcianie do Leszczyny, następnie wzdłuż drogi wojewódzkiej w Leszczynie do granicy z Królówką (I strona Leszczyny),
b) odcinek od przysiólka Glinnik w Trzcianie do przysiólka Krupa przy drodze wojewódzkiej,
2)ok 9 km w ciągu Trzciana- Łąkta Dolna: od kościoła w Trzcianie wzdłuż drogi powiatowej do granicy z Łąktą Górną
3)ok 1,5 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w przysiółku Trzciana- Libichowa.

Realizacja tego projektu zakłada możliwość wykonania łącznie 230 przyłączy do sieci wodociągowej i 19 do sieci kanalizacyjnej.
Realizacja inwestycji przewidziana została na lata 2018-2019. Prace dotyczące odcinków w miejscowości Trzciana Glinnik i Trzciana Libichowa rozpoczną się w maju 2018r. i zakończą jeszcze w tym roku. Natomiast prace w miejscowości Leszczyna rozpoczną się w maju 2018r., a zakończą w sierpniu 2019r. Sieć wodociągowa obejmująca Łąktę Dolną budowana będzie od stycznia 2019r. do końca sierpnia 2019r.

wprowadzający: A.B.