powiększ tekst A A A

piątek 20.04.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

ZAPROSZENIE NA V BIEG I MARSZ KONSTYTUCJI 3 MAJA

„Prawdziwym patriotą jest ten, który nie ze wszystkiego jest zadowolony w swej ojczyźnie, to człowiek, który pragnie i walczy o to, by w niej było lepiej".

W związku ze zbliżającym się świętem narodowym czyli kolejną rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Wójt Gminy Trzciana oraz Organizatorzy podjęli inicjatywę zorganizowania na terenie gminy „V Gminnego Biegu Konstytucji 3 Maja" oraz „V Marszu Konstytucji 3 Maja". Serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w tych przedsięwzięciach. Inicjatywa ta po raz pierwszy jest organizowana na zasadzie rywalizacji.
Trzy pierwsze miejsca zostaną uhonorowane pucharami i statuetkami, a nazwiska wszystkich uczestników zostaną wymienione w serwisie internetowym Gminy.
Świadomi jesteśmy, że pamięć o ważnych wydarzeniach i przodkach powinna być w pierwszej kolejności pielęgnowana w lokalnych małych ojczyznach. Bardzo prosimy o przybycie i uczestniczenie w tym biegu, który będzie nie tylko hołdem dla przodków, ale również okazja integracji międzypokoleniowej.
Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zapoznanie się z regulaminem biegu oraz wypełnienie i przekazanie do Biura Organizatora deklaracji uczestnictwa.
Organizatorzy zapewniają napoje i drobną przekąskę dla uczestników biegu i marszu. Każdy uczestnik otrzyma również certyfikat potwierdzający udział w biegu.

 

REGULAMIN V BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA - 2018 r.
I. ORGANIZATOR
Kierownik Gminnej Świetlicy w Trzcianie,
II. PATRONAT HONOROWY
Wójt Gminy Trzciana,
III. CELE
1. Uczczenie 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2. Upowszechnianie biegania jako formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja Gminy Trzciana.
IV. TERMIN I MIEJSCE
1 maja 2018 rok, Park Podworski Rdzawa.
V. GODZINA STARTU I TRASA
1. Start o godzinie 16:00 z parku
2. Trasa biegu wynosi około 4500 metrów i prowadzi malowniczymi terenami Rdzawy
VI. ZGŁOSZENIA
1. Osobiście w Biurze Biegu (przed biegiem, Park Podworski Rdzawa)
2. Elektronicznie: przez stronę www.timing4u.pl
VII. UCZESTNICTWO
1. W Biegu mogą wziąć udział osoby dorosłe oraz uczniowie.
2. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe - dzieci ze Szkół Podstawowych - uczniowie Gimnazjum - pozostali powyżej 16 roku życia
3. Warunkiem udziału w Biegu jest wypełnienie i przekazanie do Biura Organizatora deklaracji uczestnictwa.
4. Podpisując deklarację uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu.
5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu" podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego, której formularz dostępny jest w Świetlicy Gminnej (w godzinach otwarcia), w Biurze Biegu przed startem lub na stronie internetowej gminy i na stronie biegu na portalu społecznościowym Facebook.
6. Podpisując deklarację uczestnictwa rodzic lub opiekun prawny zaświadcza, że stan zdrowia dziecka/uczestnika umożliwia mu na udział w Biegu.
7. W marszu „nordic walking" nie obowiązują ograniczenia wiekowe. Uczestnicy startują obowiązkowo z kijkami.
8. Osoby startujące w Biegu zachęcamy do posiadania emblematów – symboli narodowych (np. biało-czerwona szarfa, opaska itp.)
9. Uczestnicy Biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy Prawo w ruchu drogowym.
VIII. OPŁATY
Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej.

BIURO BIEGU
1.Kontakt telefoniczny 14 613 6142 w godzinach pracy świetlicy lub mailowy - gci.trzciana@wp.pl oraz przez stronę biegu na portalu społecznościowym facebook

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W dniu biegu na godzinę zostanie wyłączony z ruchu samochodowego odcinek drogi gminnej w Rdzawie. Szczegóły zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 30.04.2018 na serwisie internetowym Gminy.
2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
3. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem w Biegu oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4. Zabrania się jazdy po trasie Biegu na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami.
5. We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyzja należy do Organizatora Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.