powiększ tekst A A A

wtorek 15.05.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

KOLEJNY SUKCES NASZEJ GMINY W POZYSKANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH

        Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę projektów do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wśród 59 projektów znalazł się projekt naszej gminy. Zadanie nosi tytuł: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Trzciana".

        Przedmiotem projektu jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku administracyjnego (budynek Urzędu Gminy) z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i oczywiście administracyjne. Rozbudowa spowoduje reorganizację przestrzeni kulturalno-administracyjnej w Trzcianie.

W rozbudowanym budynku znajdą się pomieszczenia służące celom społecznym i kulturalnym, min. do budynku  przeniesiony zostanie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Budynek, w którym obecnie funkcjonuje GOPS wybudowano jeszcze w okresie międzywojennym XX wieku. Siedziba GOPS mieści się obecnie na piętrze tegoż budynku, jest bardzo mała, a przede wszystkim nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach budynku prowadzony będzie również Klub Integracji Społecznej, działający w ramach struktur GOPS.

Do rozbudowanego budynku przeniesiona zostanie także Gminna Biblioteka w Trzcianie oraz Gminna Świetlica w Trzcianie. Budynek, w którym prowadzą obecnie działalność te instytucje jest własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie. Strażacy niejednokrotnie już zgłaszali problemy związane z brakiem przestrzeni dla działalności statutowej OSP. Corocznie podczas kontroli Państwowa Straż Pożarna wskazuje na panującą ciasnotę w pomieszczeniach garażowych i brak zaplecza sanitarnego. Zwolnienie pomieszczeń przez gminne instytucje kultury da strażakom z OSP możliwość rozbudowy ich garaży i szatni dla członków OSP.

Oczywiście w przebudowanym budynku zlokalizowana będzie siedziba władz gminy. Znajdzie się tu również sala widowiskowo-konferencyjna przystosowana na konferencje oraz występy artystyczne.
Rozbudowany budynek będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych- wyposażony w windę, odpowiednie toalety.

        Budynek rozbudowywany będzie od części południowej. Całkowity koszt projektu zaplanowano na kwotę ponad 4 mln 726 tys. zł. Dofinansowanie z RPO to ponad 2 mln 64 tys. zł. Prace planowane są do wykonania na lata 2018-2020.

        W chwili obecnej przygotowywana jest umowa między Zarządem Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Trzciana dotycząca dofinansowania zadania. Niebawem ogłoszony zostanie przetarg, w wyniku którego gmina wyłoni wykonawcę rozbudowy. Zgodnie z harmonogramem, prace rozpoczną się w tym roku.

wprowadzający: A.B.