powiększ tekst A A A

wtorek 15.05.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

GMINA OTRZYMAŁA DOTACJĘ NA REMONT KAPLICZKI W KAMIONNEJ

W dniu wczorajszym, tj. 14 maja 2018 roku Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak podczas spotkania z beneficjentami konkursu „Kapliczki Małopolski 2018" w Tarnowie odebrał promesę w wysokości 9.000 zł potwierdzającą otrzymanie dotacji z budżetu województwa małopolskiego na remont kapliczki domkowej z 1817 roku Matki Bożej z Dzieciątkiem w Kamionnej.

Dotację otrzymaliśmy w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w lutym 2018r. konkursu pod nazwą "Kapliczki Małopolski 2018". Do konkursu skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego można było zgłaszać prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze naszego województwa. Konkurs dotyczył kapliczek znajdujących się na działkach będących własnością gmin, powiatów lub osób prywatnych.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe złożono 112 wniosków na łączną kwotę ponad 1 mln 600 tys. zł. Zarząd wybrał w tym roku do dofinansowania 75 projektów i przeznaczył na ich realizację 550 tys. zł. Przyznane dotacje wynoszą maksymalnie 12 tys. zł i mogą pokryć do 60% kosztów prac restauracyjnych. Wśród dotowanych remontów znalazła się także kapliczka z terenu Gminy Trzciana, a dokładnie z Kamionnej. Jest to kapliczka domkowa z 1817 roku Matki Bożej z Dzieciątkiem.

To najstarsza kapliczka domkowa na terenie miejscowości, zachowana w pierwotnym charakterze o wysokich walorach historycznych. Kapliczka została wzniesiona z fundacji Jana i Małgorzaty Pytków. Wymurowana z kamienia, tynkowana i bielona, obecnie kryta dachówką. Ściany zamknięto półkoliście. Kapliczka poddawana była w swojej historii naprawom i bieżącym remontom. Obecny jej stan prezentujemy Państwu na zdjęciach.

Wniosek dotyczący remontu kapliczki w Kamionnej opiewa na kwotę 15.000,- zł, z czego 9.000,- zł stanowią środki dotacji, 5.000,- zł pochodzi od osoby prywatnej, a pozostały 1.000,- zł ze środków budżetu gminy.
Po wykonaniu remontu kapliczki przedstawimy Państwu efekt końcowy.

wprowadzający: A.B.