powiększ tekst A A A

poniedziałek 18.06.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

GMINNE ĆWICZENIA POŻARNICZE W RDZAWIE

 W niedzielne popołudnie 17 czerwca 2018 roku na terenie rekreacyjnym w Rdzawie zostały przeprowadzone Ćwiczenia Gminne Jedniostek OSP z terenu Gminy Trzciana. Załóżenia taktyczne tych ćwiczeń, obserwowanych przez sporą ilość mieszkańców Rdzawy i innych miejscowości opracował zespół powołany przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie w składzie: Stanisław Piasecki, Stanisław Gutowski, Tomasz Anielski. Ćwiczenia te wynikały z planu działań Zarządu Gminnego ZOSP RP w Trzcianie, na czele którego stoi Wójt Józef Nowak, który z uwagą obserwował przebieg ćwiczeń. Miały one doskonalić współdziałanie jednostek OSP z Komendą Powiatyową PSP w Bochni i innymi podmiotami ratowniczymi (pogotowie ratunkowe, policja) oraz sprawdzić umiejętność postępowania ratowników, osób funkcyjnych w przypadku powstania pożaru oraz wypadku drogowego, funkcjonowanie łączności, przestrzeganie procedur związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych. 
 Odprawa przed ćwiaczeniami została zorganizowana na placu przed remizą OSP Ujazd. Tu dokonano sprawdzenia sprzętu, uprawnień, łączności oraz omówiono podstawowe założenia ćwiczeń, które w gminei Trzciana odbywaja się co dwa lata, na zmianę z zawodami sporto - pożarniczymi.
 Samo ćwiczenie składało się z dwóch epizodów. Pierwszym było działanie ratownicze po zderzeniu dwóch samochodów na drodze gminnej koło stadionu piłkarskiego w Rdzawie. Ranni zostali kierowcy obu pojazdów, a jednego z nich należało dowieź do szpitala z uzyciem helijoptera LPR. Na tym odcinku działały OSP Trzciana, OSP Leszczyna i OSP Rdzawa (przygotowało i zabezpieczyło lądowisko zlokalizowane na płycie boiska). Trudne zasanie miał zastęp OSP Trzciana, który musiał rozcinać samochody, aby wydobyc z nich osoby poszkodowane.
 Drugo z epizodów - to pożar w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rdzawie, powstały w wyniku zwarcia w instalacji elektrycznej. W tym działaniu także należało ewakuować osobę zatrutą gazami z budynku i udzielić jej pomocy, gasić pożar byudynku oraz zabezpieczyc pobliski budynek szatni klubu sportowego oraz drzewostanu zabytkowego parku przed pożarem.

CDN

Fotogaleria >>>

Relacja wideo > trailer >>>

Pełna relacja ideo >>>

                                                                   Relacja, foto, wideo, wprowadzenie: Tadeusz Olszewski