powiększ tekst A A A

poniedziałek 04.06.2012

Kategoria
Pozostałe informacje

LESZCZYNA - ĆWICZENIA STRAŻAKÓW Z NOWYM SPRZĘTEM HYDRAULICZNYM

Ćwiczenia strażaków z nowym sprzętem hydraulicznym

Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynie posiada od niedawna zestaw narzędzi hydraulicznych produkcji austriackiej firmy WEBER. Sprzęt przeznaczony jest do akcji ratowniczych gdzie zachodzi potrzeba szybkiego przecięcia lub rozparcia konstrukcji metalowych na miejscu zdarzenia. Zestaw narzędzi hydraulicznych zakupiony został dzięki montażowi finansowemu, na który złożyły się środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, działanie 6.3 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – w ramach dofinansowania przez Związek OSP RP Województwa Małopolskiego oraz środki z Powiatu Bocheńskiego ( 10.000zł) i Gminy Trzciana ( 13.993zł). Wartość zakupionego sprzętu to kwota 65.000 zł. Na początku 2011 roku Zarząd OSP w Leszczynie złożył pierwszy wniosek o dofinansowanie zakupu takiego sprzętu. Główny wysiłek organizacyjny związany z pozyskaniem nowego sprzętu hydraulicznego podjął druh Stanisław Tracz. OSP Leszczyna funkcjonuje przy ruchliwej drodze wojewódzkiej Nr 966 relacji Wieliczka – Tymowa, dlatego doposażenie tej jednostki w sprzęt ratownictwa drogowego przyczyni się do szybszego niesienia pomocy poszkodowanym w razie wypadków drogowych.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynie doskonalą swoje umiejętności nie tylko z ratownictwa ogólnego ( w kwietniu br. siedmiu nowych druhów ukończyło jednoetapowe szkolenie podstawowe – zgodnie z nowym programem szkolenia dla członków ochotniczych straży pożarnych), ale także trenują praktycznie. W dniu 24 maja 2012r. pod dowództwem druha Witolda Pietras strażacy przeprowadzili treningowe rozcinanie samochodu osobowego. Założeniem do ćwiczenia była sytuacja wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego, który na łuku drogi wpadł w poślizg, uderzył w drewniane ogrodzenie sąsiedniej posesji, odbił się od wysokiego żywopłotu i zatrzymał się poza pasem drogowym. W samochodzie uwięzione zostały dwie dorosłe osoby, z którymi udało się nawiązać kontakt słowny. Celem ćwiczenia było nabycie praktycznych umiejętności w zabezpieczeniu miejsca wypadku, zasadach pomocy poszkodowanym w tym wsparcia psychicznego, a przede wszystkim ćwiczono obsługę nowego sprzętu hydraulicznego. Przy tym ostatnim elemencie ćwiczenia najważniejsze aspekty to zasady bezpiecznej pracy, właściwe ustalenie kolejności i miejsc cięć karoserii samochodowej. Akcja ratownicza przebiegła sprawnie, uwolniono osoby z wraku samochodu i przekazano zespołowi karetek pogotowia. Ćwiczenia obserwowali mieszkańcy Leszczyny, którzy z zadowoleniem patrzyli na poczynania swoich strażaków.

W treningu udział brało 7 strażaków ochotników z miejscowej jednostki . Rozcinany samochód na szczęście nie pochodził z wypadku, został w tym celu przekazany przez właściciela skupu surowców wtórnych.

Pomimo tego, że strażacy ochotnicy nie są zatrudnieni jak strażacy zawodowi PSP i rzadziej niż oni wyjeżdżają do akcji, jednak muszą znać zasady obsługi urządzeń i sprzętu ratowniczego, będącego na wyposażeniu jednostki oraz posiadać umiejętności pozwalające na skuteczne prowadzenie takich samych akcji ratowniczych jak strażacy zawodowi.

opracował: JD

wprowadził: WK