powiększ tekst A A A

środa 08.08.2012

Kategoria
Pozostałe informacje

TRWA REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W ŁĄKCIE DOLNEJ

     Z pewnością większość mieszkańców gminy zauważyła, że trwa remont budynku Remizy OSP w Łąkcie Dolnej.
     14 marca 2012r. Wójt Gminy Trzciana złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o udzielenie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej dla Gminy Trzciana na realizację prac budowlano- remontowych w remizie strażackiej w Łąkcie Dolnej. Pismo złożone zostało w ramach konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2012". Uchwałą Nr XXII/383/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2012r. Gmina Trzciana uzyskała na wspomnianą inwestycję dofinansowanie w możliwie najwyższej kwocie, tj. 35.000,00zł. Zakres zaplanowanych przez gminę robót przekracza jednak znacznie kwotę otrzymanej dotacji. Inwestycja obejmuje bowiem min. wymianę pokrycia dachowego na blachę dachówkową w ilości 376,80 m2 oraz dachówkę w ilości 9 m2 wraz z dociepleniem stropu wełną mineralną i płytami styropianowymi, wymianę okien z PCV. Co więcej, ściany budynku remizy OSP zostaną docieplone płytami styropianowymi w ilości 315,83 m2 i wykonany będzie tynk elewacyjny w ilości 422,99 m2.
     Aby wyłonić wykonawcę powyższych prac, 14.06.2012r. Gmina Trzciana ogłosiła przetarg, który wygrała firma: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe„MAR BUD" s.c. z Bochni. Umowę ze wskazaną firmą podpisano w dniu 10 lipca 2012r. Kwota inwestycji wyniesie, jak wynika z postępowania o zamówienie publiczne- 124 620,51 zł.
     Poniżej prezentujemy zdjęcia przedstawiające w skrócie postęp wykonywanych robót. Mamy nadzieje, że prowadzone prace spełniają Państwa oczekiwania, a efekt finalny będzie w pełni satysfakcjonujący.

A. B.