powiększ tekst A A A

wtorek 10.07.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

GMINA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE NA PROJEKT W KAMIONNEJ

        W naszej Gminie trwają obecnie (między innymi) działania związane z realizacją projektu pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi Kamionna poprzez zagospodarowanie terenu po starej szkole w Kamionnej na cele rekreacyjne". Wójt Gminy Trzciana złożył wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na początku października 2017r. W drugiej połowie czerwca 2018r. otrzymaliśmy pismo, iż nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Umowa pomiędzy Gminą Trzciana, a Województwem Małopolskim w sprawie przyznania pomocy została podpisania przez Wójta Józefa Nowaka 28 czerwca 2018r. Na realizację gminnego projektu uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie prawie 50 tys. zł.

        Do końca października 2018r. planujemy zagospodarować teren po starej szkole poprzez wykonanie ścieżek spacerowych (chodników) o powierzchni 130 m2, nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw i siłowni o powierzchni 167,13 m2, wykonanie małej architektury - elementów placu zabaw (zestaw wspinaczkowy dla dzieci) oraz wybudowanie street workout parku (zestaw siłownia). Zakres całego, opracowanego przez gminę projektu jest nieco szerszy niż prace objęte dofinansowaniem i przewidziane do realizacji ze względu na aktualne możliwości budżetowe gminy. Obecnie ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót w Kamionnej. Początek prac uzależniony będzie od wyników postępowania.

        Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie pomyślnie i zagospodarowanie długo niewykorzystywanego placu spełni oczekiwania mieszkańców Kamionnej, a przede wszystkim rodzin z dziećmi. Inwestycja, zgodnie z jej tytułem ma na celu przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tej pięknej miejscowości naszej gminy.

wprowadzający: A.B.