powiększ tekst A A A

środa 11.07.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

Wstępna rekrutacja do projektu pn. „Dostępny Wirtu@lny Świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”

 

      Informujemy , iż Urząd Gminy Łapanów prowadzi wstępną rekrutację do projektu wdrażanego przez Fundację COLLEGIUM PROGRESSUS z Nowego Sącza dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt ma na celu wyposażenie co najmniej 3 700 mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego w wieku 25+ w podstawowe umiejętności komputerowe i przydatne kompetencje cyfrowe, w tym wykorzystanie e – usług publicznych.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 

Uczestnik projektu musi:
– uczestniczyć w wybranym przez siebie module w okresie: od września 2018 r. do października 2019 r. tj:

-Tworzę własną stronę internetową (blog)

-Mój biznes w sieci

-Działam w sieciach społecznościowych

-Kultura w sieci

-Moje finanse i transakcje w sieci

-Rodzic w internecie

-Rolnik w sieci

Wybrany moduł obejmuje 12 godzin szkoleniowych. Szkolenia odbywać się będą w Łapanowie w dogodnych dla Państwa lokalizacjach i godzinach.

Zainteresowane osoby prosi się o składnie deklaracji uczestnictwa w projekcie na załączonym formularzu w formie elektronicznej: ug@lapanow.pl lub listowej: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34 lub osobiście: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34, pokój nr 5 (dziennik podawczy) w terminie do 13 lipca 2018 r.

Uwaga: Złożenie deklaracji udziału w projekcie nie jest jednoznaczne z gwarancją uczestnictwa. Jest to wstępna rekrutacja i udział w projekcie jest uzależniony od otrzymania dofinansowania.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Łapanów pokój nr 14 i 13 lub telefonicznie 14 684 85 24 lub 14 684 85 23.

 

Materiał nadesłany: UG Łapanów

Wprowadzenie: M.R.