powiększ tekst A A A

środa 25.07.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY TRZCIANA

 W dniu 24 lipca 2018 r. w Świetlicy Gminnej w Trzcianie miała miejsce Nadzwyczajna Sesję Rady Gminy Trzciana, zwołana na prośbę Wójta Gminy Józefa Nowaka. Obrady z udziałem 9 radnych prowadził Przewodniczący Rady Ryszard Śliwa.
 Po stwierdzeniu prawomocności obrad Rada przyjęła porządek obrad, na który złożyły się: podjęcie kilku uchwał oraz sprawy bieżące. Obrady trwały krótko (1,5 godziny), a sesja przebiegła sprawnie i spokojnie. Wszystkie uchwały, które w całości można zobaczyć w BIP Gminy Trzciana, zapadły jednogłośnie. Najważniejszą i najpilniejszą była uchwała o  zaciągnięciu pożyczki, w wysokości 148.800 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie; oraz udzielenia dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Trzciana. Pozostałe uchwały dotyczyły: zmian w budżecie Gminy Trzciana na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej, lokalizacji nowych przystanków autobusowych w Leszczynie (Kaplica) i Trzcianie (Cmentarz). Rada dokonała także zmiany wcześniejszej uchwały m. in. w sprawie dostarczania wody i odbioru ścieków.
Sporo czasu zajęło zgłaszanie przez sołtysów zniszczeń powstałych podczas ulew w dniach 15-19 lipca br. Powołana już została gminna komisja, która zajmuje się przyjmowaniem zgłoszonych strat i uszkodzeń. Jest ich dużo, zwłaszcza na drogach, przy ujęciu wody w Kamionnej, na rzece Pluskawka w Rdzawie.
 Po wyczerpaniu wszystkich punktów sesji Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad, a Wójt Józef Nowak zaprosił wszystkich na Święto Gminy Trzciana, które odbędzie się w dniach 28-29 lipca 2018 r.

                                                                        Zdjęcia, relacja, wprowadzenie: Tadeusz Olszewski