powiększ tekst A A A

wtorek 07.08.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

„Dobry czas na biznes – KOM2”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes KOM 2" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat bocheński chcące założyć własną działalność gospodarczą.

Oferujemy bezzwrotną dotację w wysokości do 25 000 zł. na otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparcie
w postaci szkolenia i doradztwa. Istnieje również możliwość otrzymania rocznego bezpłatnego, indywidualnego
i profilowanego wsparcia doradczego w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.

Szansę na założenie własnej firmy w ramach projektu DCB-KOM2 mają osoby pozostające bez pracy (bezrobotne
i bierne zawodowo) w wieku powyżej 30 lat, które należądo co najmniej z jednej grup:

- powyżej 50 roku życia
- długotrwale bezrobotnych
- z niepełnosprawnościami
- o niskich kwalifikacjach
- kobiet

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą od 10 sierpnia b.r

Szczegółowe informacje dotyczące naborów oraz wymagana dokumentacja zamieszczonesą na stronie projektu pod adresem: https://www.marr.pl/dcb2/

Zapraszamy do Powiatowego Punktu Informacyjnego mieszczącego się przy ul. Świętego Leonarda 31/15 w Bochni.
Tel. (12) 617 99 85; 785 056 879

Materiał nadesłany.

Wprowadził: wk