powiększ tekst A A A

środa 30.01.2013

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE TRZCIANA

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Trzcianie kontynuuje realizacje projektu
pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Trzciana". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i będzie realizowany w terminie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy Trzciana, korzystających z różnych form wsparcia pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Najistotniejszym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej klientów GOPS Trzciana. Uczestniczenie w projekcie pozwoli na:

- zwiększenie zaufania we własne siły,

- zwiększenie kwalifikacji zawodowych,

- wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy,

W ramach projektu zostanie zrealizowane bezpłatne wsparcie w ramach aktywizacji społecznej, zawodowej oraz edukacyjnej.

W zależności od potrzeb każdego uczestnika zostanie zastosowane wsparcie psychologa oraz doradcy zawodowego a Uczestnicy Projektu zostaną skierowani na różnego rodzaju kursy zawodowe, osoby o niskim wykształceniu dostaną możliwość podjęcia nauki szkolnej na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym.

Udział w projekcie ukierunkuje Uczestników Projektu na aktualne potrzeby rynku pracy, pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, a to przełoży się na możliwość podjęcia pracy zarobkowej i poprawę sytuacji socjalno-bytowej. Dzięki powrotowi na rynek pracy Uczestnicy Projektu przezwyciężą indywidualne bariery, które do tej pory powodowały ich bierność.

Nad realizacją zadań czuwa kierownik projektu, który koordynuje działania podejmowane przez Zespół Projektowy- specjalistów w swojej dziedzinie.

Kolejny rok realizacji projektu utwierdza nas w przekonaniu, iż podjęte działania są ważne, skuteczne i niosą wiele cennych doświadczeń zarówno dla uczestników jak i realizatorów projektu, dlatego już dziś wszystkich zainteresowanych Udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu.

Wszelkie informacje na temat uczestniczenia w projekcie uzyskają Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie, osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (14) 613-60-02 oraz (14) 611-62-56 lub e-mailowo: gops.trzciana@gmail.com

Zespół projektowy