powiększ tekst A A A

sobota 25.08.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

GMINA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SAMOCHODU DLA ŚDS W RDZAWIE

W ubiegłym tygodniu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rdzawie podpisano umowę na dofinansowanie zakupu samochodu dla uczestników naszego ŚDS. Przedmiotem umowy było dofinansowanie ze środków PEFRON projektu pn. "Likwidacja barier transportowych dla ŚDS w Rdzawie poprzez zakup 9-cio osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich", realizowanego w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Stronami umowy była Gmina Trzciana jako beneficjent oraz Powiat Bocheński (Realizator programu), w imieniu którego umowę podpisali: Ludwik Węgrzyn-Starosta Bocheński oraz Józef Mroczek- Wicestarosta. Kwota dofnansowania, jaką otrzyma Gmina Trzciana na zakup samochodu wynosi 80.000,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rdzawie dysponuje aktualnie dwoma pojazdami, z których jeden jest pożyczony. Wiek pojazdów, a co za tym idzie koszty ich utrzymania są bardzo duże. Najważniejsze jednak, że tylko wypożyczony samochów posiada dwa miejsca na wózki inwalidzkie. Drugi z pojazdów nie jest dostosowany do przewozu osób na wózkach inwaliczkich.

Niezmiernie cieszymy się, że kolejny już wniosek złożony przez naszą gminę został pozytywnie zweryfikowany i otrzymaliśmy środki na jego realizację. Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich to dla udczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie bardzo ważna kwestia, która znacznie poprawi komunikację i komfort codziennego dojazdu i powrotu z ośrodka.

Wyrazy wdzięczności w kierunku Wójta Józefa Nowaka, który starał się o dofinansowanie na zakup samochodu dla ŚDS, Starosty Bocheńskiego Ludwika Węgrzyna oraz Wicestarosty Józefa Mroczka, jako przedstawicieli tych którzy te środki przyznali, wyraziła kierownik ŚDS Pani Barbara Borowiec. Radości nie kryli również sami zaintereswani.

wprowadzający: A.B.