powiększ tekst A A A

środa 29.08.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

OGŁOSZENIE WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO "LAS"

       W związku ze zmianami sposobu postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich oraz wypłaty odszkodowań za szkody uprawach i płodach rolnych rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Dz.U. 126 z dnia 15 lipca 2002, § 1 pkt 1, oraz z artykułem 46 pkt.1 z dnia 13 października 1995 „Prawo Łowieckie „ (Dz. U. Nr.147 z 1995 poz. 713 z późniejszymi zmianami), Zarząd Koła Łowieckiego „ L A S" w Kłaju niniejszym informuje, że na terenie dzierżawionego obwodu nr. 137 z ramienia naszego koła aktualnie uprawniony do przyjmowania zgłoszeń do szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną (łosie, jelenie, daniele, sarny, dziki) w uprawach i płodach rolnych jest:

Kol. TOMASZ HEJMO zam. Kamionna 272; Tel. 668033533.

Jednocześnie informujemy, że zainteresowani właściciele lub posiadacze gruntów zobowiązani, są do dokonania zgłoszenia szkody powstałych w uprawach rolnych lub płodach rolnych:
- pisemnie (informacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania właściciela lub dzierżawcy gruntu, datę powstania szkody, lokalizację uprawy, rodzaj uprawy)
- w terminie nie późniejszym niż w ciągu trzech dni od daty powstania szkody, do wymienionego powyżej naszego przedstawiciela.

Ponadto informujemy, że poszkodowani właściciele upraw zobowiązani są do powiadomienia naszego przedstawiciela o terminie zamierzonego sprzętu upraw w terminie nie późniejszym niż na trzy dni w formie pisemnej przed datą zbioru, sprzętu tych upraw.

 

Materiał: WKŁ "LAS" w Kłaju

Wprowadzenie: M.R.