powiększ tekst A A A

poniedziałek 10.09.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W VII RAJDZIE PIESZYM

Gminna Świetlica w Trzcianie oraz świetlice filialne zapraszają wszystkich na VII Rajd Pieszy po Rezerwacie Przyrody „Kamionna" w dniu 15 września 2018r.

Start godz. 9.00 przy Kościele Parafialnym w Kamionnej

Trasa rajdu – na załączonej mapce.

Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

Osoby nieletnie powinny dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów na udział w rajdzie zamieszczoną w załączniku (tutaj)

Długość trasy ok. 10 km, czas przejścia trasy ok. 6 godzin.

Podczas rajdu przewidziano około 1,5 godziny na grzybobranie

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne rajd może zostać odwołany.

Na zakończenie rajdu dla uczestników zostanie zorganizowany grill przy szkole w Kamionnej.

Cele Rajdu:

  • propagowanie turystyki pieszej i krajoznawstwa,
  • poznanie walorów turystycznych, przyrodniczych oraz historii Kamionnej,
  • propagowanie wiedzy ekologicznej,
  • integracja młodych turystów z różnych szkół i środowisk

Przebieg trasy:

  • Kościół Parafialny w Kamionnej
  • „Fabryka"
  • Rezerwat Przyrody „Kamionna"
  • góra Kamionna
  • „Jeziernik"
  • góra Pasierbiecka

 

ZAPRASZAMY

 

Wprowadzenie: M.R.

Foto relacja: