powiększ tekst A A A

wtorek 25.09.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

Wakacyjne remonty w PSP w Kamionnej

       W Publicznej Szkole Podstawowej okres wakacyjny przebiegał bardzo intensywnie. Trwały prace nad przygotowaniem pomieszczenia do przeniesienia Oddziału Przedszkolnego. Dawna sala, w której uczyły się dzieci, była zbyt ciasna. Brakowało miejsca do swobodnej nauki i zabawy, dzieci także nie miały własnej łazienki. W pomieszczeniu, które zostało wybrane pod Oddział Przedszkolny, mieściła się szatnia, a zatem należało przeprowadzić gruntowny remont. Zostały powiększone okna i wybudowane ścianki działowe. Na sali o powierzchni 96 m2 mieszczą się teraz kąciki tematyczne, wydzielone są strefy na naukę, zabawę i wypoczynek. Do Oddziału prowadzi odrębne wejście z nową szatnią, w której pojawiły się nowe meble. Sala jest bezpośrednio połączona z jadalnią, szatnią i wyjściem na plac zabaw. Ta wielka inwestycja została zrealizowana w dużym stopniu dzięki wsparciu i pomocy Rodziców i sympatyków szkoły.

       Oprócz tej inwestycji został odmalowany najbardziej zniszczony fragment korytarza oraz pracownia językowa. Dzięki pomocy Stowarzyszenia EduKreatywni została odnowiona pracownia komputerowa. Poza tym w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do biblioteki szkolnej zostały zakupione książki o wartości 5000 zł (z czego wkład własny wyniósł 1000 zł).

 

PODZIĘKOWANIA

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionnej

składa serdeczne podziękowania

za pomoc z realizacji inwestycji ,,Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionnej pod Oddział Przedszkolny":

SZ.P. Józefowi Nowakowi - Wójtowi Gminy Trzciana

oraz

Firmom i osobom prywatnym, które włączyły się w realizację tej inicjatywy:

Sz. P. Tomaszowi Nowakowi i Firmie F.H.U – Nowak

Sz. P. Tomaszowi Ferencowi i Firmie Biuro Projektów Architom

Sz. P. Sławomirowi Kukla

Sz. P. Robertowi Lis

Sz. P. Stanisławowi Matrasowi

Ks. Józefowi Waśniowskiemu

Sz. P. Henrykowi Pawlińskiemu

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionnej
Katarzyna Janiczek

 

Wprowadzenie: M.R.