powiększ tekst A A A

czwartek 27.09.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

UMOWA NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PODPISANA

Bardzo dużym sukcesem naszej gminy w pozyskiwaniu środków unijnych jest dofinansowanie uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Trzciana".

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku administracyjnego (budynek Urzędu Gminy) z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i oczywiście administracyjne.

Rozbudowa spowoduje reorganizację przestrzeni kulturalno-administracyjnej w Trzcianie.

W rozbudowanym budynku znajdą się pomieszczenia służące celom społecznym i kulturalnym, min. do budynku przeniesiony zostanie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Budynek, w którym obecnie funkcjonuje GOPS wybudowano jeszcze w okresie międzywojennym XX wieku. Siedziba GOPS mieści się obecnie na piętrze tegoż budynku, jest bardzo mała, a przede wszystkim nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach budynku prowadzony będzie Klub Integracji Społecznej, działający w ramach struktur GOPS.

Do rozbudowanego budynku przeniesiona zostanie także Gminna Biblioteka w Trzcianie oraz Gminna Świetlica w Trzcianie. Budynek, w którym prowadzą obecnie działalność te instytucje jest własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie. Sytrażacy niejednokrotnie już zgłaszali problemy związane z brakiem przestrzeni dla działalności statutowej OSP. Corocznie podczas kontroli Państwowa Straż Pożarna wskazuje na panującą ciasnotę w pomieszczeniach garażowych i brak zaplecza sanitarnego. Zwolnienie pomieszczeń przez gminne instytucje kultury umożliwi strażakom z OSP rozbudowę ich garaży i szatni dla członków OSP.

Oczywiście w przebudowanym budynku zlokalizowana będzie siedziba władz gminy. Znajdzie się tu również sala widowiskowo-konferencyjna przystosowana na konferencje oraz występy artystyczne.
Rozbudowany budynek będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych- wyposażony w windę, odpowiednie toalety.

Budynek rozbudowywany będzie od części południowej. Całkowity koszt projektu wyniesie ponad 5 mln 451 tys. zł. Dofinansowanie z RPO to ponad 2 mln 64 tys. zł. Inwestycja planowana jest do wykonania na lata 2018-2020. Wykonawcą został Zakład Remontowo-Budowlany BUDOLEX z Ujanowic. Prace rozpoczną się lada dzień.

wprowadzający: A.B.