powiększ tekst A A A

wtorek 09.10.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OPRACOWANIEM: PODSUMOWANIEM KADENCJI 2015-2018

Drodzy mieszkańcy

Dobiega końca kolejna kadencja samorządu gminnego. Przekazuję Państwu informator podsumowujący działania prowadzone w sferze materialnej i społecznej przez urząd gminy i pozostałe jednostki organizacyjne. Dziękuję radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom i wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie w rozwój naszej Małej Ojczyzny. Jak wynika z przedstawionego materiału prowadziliśmy bezpieczną politykę finansową. Ograniczyliśmy zadłużenie po to, by efektywnie móc korzystać z dofinansowania prowadzonych i planowanych inwestycji poprzez środki unijne w ramach proponowanych programów. Niski poziom zadłużenia gminy umożliwia pozyskanie środków na wkład własny do projektów unijnych. W ciągu ostatniej kadencji udało sie zrealizować dużą część trudnych projektów, w tym m.in. wodociągowanie i budowę kanalizacji. Inwestycje te wymagały wielu uzgodnień z indywidualnymi odbiorcami tego typu usług. Udaje się nam doprowadzić te sprawy do pomyślnego finału. Przekazując Państwu ten informator życzę wnikliwej analizy faktów i obiektywnej oceny naszych działań.

                                                                                                 Z poważaniem,
                                                                                                 Józef Nowak
                                                                                             Wójt Gminy Trzciana

 

PODSUMOWANIE KADENCJI 2015-2018