powiększ tekst A A A

wtorek 16.10.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

KOLEJNE REMONTY DRÓG GMINNYCH NA UKOŃCZENIU

Dzięki uzyskanej przez naszą gminę dotacji w łącznej kwocie 300 tys. zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zakończyły się remonty dróg gminnych: Leszczyna-Łeg i Leszczyna- Papówki. W efekcie końcowym na obydwóch drogach została położona nawierzchnia asfaltowa na długości: Leszczyna-Łeg 300 mb, Leszczyna-Papówki 350mb. Roboty trwają jeszcze na dwóch mostach: w ciągu drogi gminnej Trzciana-Wierzbicka i Rdzawa-Przeginia. Łącznie prace wykonane na tych czterech obiektach wyniosą ponad 382 tys. zł.

Zdjęcia remontów wykonanych na drogach w miejscowosci Leszczyna przedstawiamy w załączeniu.

Pozyskaliśmy także dodatkowe dofinansowanie w wysokości 120 tys. zł na remont drogi Trzciana-Wrona na odcinku 400mb. Prace na tej drodze mają zakończyć się do końca października, ale widząc duże posunięcie robót prawdopodobnie remont zakończy się wcześniej. Koszt prac na drodze Trzciana-Wrona to ponad 154 tys. zł. W załączeniu również zdjęcia tej drogi.

wprowadzający: A.B.