powiększ tekst A A A

środa 17.10.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

XXVII SESJA RADY GMINY TRZCIANA - RELACJA

 Przewodniczący Rady Gminy Trzciana Ryszard Śliwa zwołał, najprawdopodobniej ostatnią sesję Rady Gminy Trzciana kadencji 2014 - 2018 w dniu 16 października 2018 roku. Oprócz 13 radnych w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (policjanci, dyrektorzy szkół, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy).
 Po początkowych sprawach proceduralnych informację o swojej działalności w okresie od poprzedniego posiedzenia Rady przedstawił Wójt Gminy Trzciana - Józef Nowak. W ujęciu chronologicznym opowiedział o swoim udziale w spotkaniach, uroczystościach, podpisanych umowach, ogłoszonych przetargach, realizowanych przedsięwzięciach.
 Bardzo ważne były dwa kolejne punkty sesji tj. informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działalności za okres kadencji oraz podsumowanie mijającej kadencji przez Wójta Gminy. Przewodniczący Rady Ryszard Śliwa przypomniał, że obecna kadencja rozpoczęła się 16 listopada 2016 roku. W ciągu czterech lat nastąpiła jedna zmiana w składzie Rady. W miejsce Patrycji Chojeckiej (rezygnacja) wybrano Kazimierza Kołodzieja. Rada odbyła 27 protokołowanych posiedzeń i podjęła 248 uchwał (plus w tej sesji - 8, czyli 256). Średnia frekwencja radnych wyniosła 86%. Przewodniczący poinformował następnie o frekwencji każdego radnego. Bardzo wysoko ocenił współpracę z Wójtem Gminy, sołtysami, dyrektorami szkół.
 Podobną ocenę wystawił współpracownikom, w tym Radzie Wójt Gminy Józef Nowak. Wszystkie jego działania zostały zaprezentowane w specjalnym wydawnictwie, które można pobrać tutaj. Gospodarz gminy przypomniał najważniejsze inwestycje w wodociągowaniu, kanalizacji, remontach dróg i mostów, remontach placówek oświatowych. Za sukces uznał rozwój sieci przedszkoli (nowe placówki w Leszczynie i Kierlikówce), rozwój przedsiębiorczości, której mogą pozazdrościć inne gminy, a także poprawa bazy i wyposażenia jednostek OSP. Ocenił, że bardzo dobrze działały szkoły, ŚDS oraz GOPS. Rozwinęło się życie kulturalne i społeczne, o czym świadczy powstanie nowych stowarzyszeń, wzrost ilości udanych imprez ("Święto Gminy", Bieg i Marsz Konstytucji 3 Maja, dożynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka) i zrealizowanych programów dotowanych z zewnętrznych źródeł ("Już pływam", "Jeżdżę z głową", "Jutro już dziś", „Promocja zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Trzciana w wieku 55+" i inne. Pozyskane dotacje w ciągu kadencji wyniosły ponad 12 mln złotych.
 O realizowanych w roku 2018 inwestycjach, w tym rozbudowie wielofunkcyjnego budynku Urzędu Gminy w Trzcianie mówił pracownik UG - Stanisław Kowalczyk. Była mowa o wodociągowaniu i kanalizacji, likwidacji osuwisk, remontach dróg do pól, gminnych i powiatowych.
 Kolejna część posiedzenia poświęcona była podjęciu uchwał. Było ich osiem; wszystkie znajdą się w BIP.
 Informację o przygotowaniach do wyborów samorządowych w dniu 21 października br. oraz o komitetach wyborczych, komisjach i kandydatach przedstawiła Sekretarz Gminy - Danuta Michniak-Dutkiewicz. Odpowiedziała ona także na zadane pytania.
 Informację dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia przedstawił Przewodniczący Rady (nie było zastrzeżeń), który odczytał także pisma, które wpłynęły do Rady, a dotyczyły m. in. dofinansowania zakupu ambulatorium przez Szpital Powiatowy w Bochni, podziękowania od Sołectwa Ujazd.
 Końcową część obrad zdominowały wzajemne podziękowania: Wójta dla radnych, dyrektorów, sołtysów oraz sołtysów, dyrektorów dla Wójta i pracowników Urzędu Gminy. W nawiązaniu do kampanii wyborczej życzono sobie wybrania na kolejne kadencje, dziękowano za spokojną i rzeczową atmosferę ze strony większości kontrkandydatów.
Jako symboliczna pamiątkę z działalności w Radzie Gminy kadencji 2014-2018 Wójt i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli radnym upominek i dyplom - podziękowanie, w którym napisano: "Z okazji zakończenia kadencji samorządu gminnego składam wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej. Dziękując za wysiłek włożony w rozwój naszej małej Ojczyzny życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym: Ryszard Śliwa - Józef Nowak.
 Wkrótce potem Przewodniczący zamknął obrady XXVII Sesji Rady Gminy Trzciana.

                                                  Zdjęcia, relacja, wprowadzenie: Tadeusz Olszewski