powiększ tekst A A A

piątek 26.10.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZYCH ORAZ NOWY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I MULTIMEDIALNY W ŚWIETLICACH

Jeszcze pod koniec sierpnia 2017r. Wójt Gminy Trzciana- Józef Nowak złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej świetlic w Gminie Trzciana poprzez prace modernizacyjno-budowlane i zakup urządzeń".
Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek obejmował:
I. Prace modernizacyjno-budowlane oraz wymianę instalacji grzewczych w świetlicach.

II. Wyposażenie świetlic w sprzęt elektroniczny, m.in. zestawy multimedialne, rejestratory cyfrowe, głośniki, combo, kolumny głośnikowe, systemy bezprzewodowe nagłowne, systemy bezprzewodowe instrumentalne, subwoofer itp. oraz wykonanie zabudowy meblowej do świetlicy w Trzcianie.

Łączna wartość projektu opiewała na kwotę 210 tys. zł, w tym 133.000 zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

Nasz wniosek został oceniony pozytywnie i otrzymaliśmy dofinansowanie.

Jesteśmy w trakcie prac modernizacyjno-budowlanych oraz wymieniane są instalacje grzewcze w poszczególnych świetlicach. Kwota tej części zadania, jaką osiągnięto po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy wynosi 120.000,00 zł.

W tym tygodniu Wójt Józef Nowak podpisał umowę na zakup urządzeń multimedialnych do świetlic, których wartość po przetargu wynosi 57 294,02 zł.

Wykonanie zabudowy meblowej w Świetlicy Gminnej w Trzcianie, która także jest częścią projektu to koszt 12.300,00 zł.
Łącznie prace realizowane w świetlicach oraz nowy sprzęt to suma 189.594,01 zł.

Cieszymy się, że nasze świetlice zostaną wyposażone w sprzęt na miarę XXI wieku. Nowe urządzenia z pewnością będą przydatne przy okazji różnych występów, projekcji, ale również w trakcie imprez plenerowych.

wprowadzający: A.B.

 

 

]

Foto relacja: