powiększ tekst A A A

poniedziałek 05.11.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

Szanowni Mieszkańcy Gminy Trzciana

       W dniu wczorajszym w demokratyczny sposób, przy bardzo wysokiej frekwencji, zdecydowaliście Państwo o wyborze wójta na kolejną 5-letnią kadencję.

       Dziękuję za udział w wyborach. Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich, którzy oddali głos na mnie, doceniając moją pracę na rzecz Gminy przez ostatnie 23 lata. Wyrazy szacunku i wdzięczności składam na ręce członków KWW Gminy Trzciana, którzy aktywnie włączyli się w moją kampanię wyborczą. Dziękuję za opinie i komentarze na Facebook-u wspierające moją kandydaturę.


       Serdecznie dziękuję radnym ostatniej kadencji na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Ryszardem Śliwą za wszystkie działania na rzecz Gminy i wysoką kulturę osobistą.


       Słowa wdzięczności kieruję także do pracowników Urzędu Gminy
i pozostałych jednostek organizacyjnych za bardzo dobrą współpracę
i realizację nakreślonych obowiązków na poszczególnych stanowiskach. Nasze wspólne działania sprawiły, że byliśmy postrzegani jako gmina wykorzystująca wszelkie możliwości rozwoju.


       Nowo wybranemu Wójtowi składam gratulacje, a wszystkim mieszkańcom życzę, aby ich oczekiwania i nadzieje związane z nowym włodarzem Gminy zostały spełnione. Zawsze będę kibicował działaniom zmierzającym do rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Apeluję o rozwagę
i rozsądek przy podejmowaniu decyzji związanych z rozwojem społeczno - gospodarczym gminy.

 

Z wyrazami szacunku
Józef Nowak