powiększ tekst A A A

piątek 09.11.2018

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

ĆWIECZENIE RENEGADE w dniach 14-15 listopada

       Informuję, że w dniach 14 – 15 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy ( sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Organizatorem ćwiczenia jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ćwiczenia odbędą się na terenie całego kraju.

Podczas ćwiczenia będą przekazywane do gmin komunikaty ostrzegawcze dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W związku z powyższym istnieje możliwość uruchomienia syren alarmowych na określonym obszarze powiatu i gminy.

Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

Przypominam, że modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty oznacza ogłoszenie alarmu, natomiast trzyminutowy sygnał ciągły to odwołanie alarmu.

Trzciana 9.11.2018 r.

Wójt Gminy Trzciana
Józef Nowak

Wprowadzenie: M.R.