powiększ tekst A A A

środa 14.11.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że Komisarz Wyborczy w Tarnowie II Postanowieniem
z dnia 9 listopada 2018r. zwołał na dzień 20 listopada 2018 r. tj. wtorek o godz. 12.00
I Sesję Rady Gminy Trzciana na kadencję 2018 – 2023
w budynku Świetlicy Gminnej w Trzcianie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy Trzciana przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Trzciana.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
8. Zakończenie obrad.

Z up. Komisarza Wyborczego w Tarnowie
Sekretarz Gminy
mgr inż. Danuta Michniak Dutkiewicz

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

 

Wprowadzenie: M.R.