powiększ tekst A A A

piątek 16.11.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

W KIERLIKÓWCE OTWARTO UROCZYŚCIE NOWE BOISKO SPORTOWE

W środę 14 listopada odbyło się uroczyste otwarcie nowego boiska sportowego przy PSP w Kierlikówce.

Remont boiska kosztował 320.000 zł i odbył się w ramach pilotażowego projektu Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie boiska". Jak już Państwa informowaliśmy, Gmina Trzciana uzyskała ponad 123 tys. zł dofinansowania na to zadanie. „Małopolskie boiska" to projekt, realizowany w Województwie Małopolskim po raz pierwszy. Z powiatu bocheńskiego dofinansowanie otrzymały 4 samorządy: Gmina Bochnia, Gmina Lipnica Murowana, Gmina Trzciana i Powiat Bocheński. Inwestycja w naszej gminie obejmowała remont istniejącego, asfaltowego boiska, na boisko z nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. W ramach prac wykonane zostały roboty ziemne, remont odwodnienia boiska oraz dostawa i montaż urządzeń sportowych. Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak podpisał umowę z wykonawcą dotyczącą remontu boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kierlikówce we wrześniu 2018r.

W środę odbyło się uroczyste otwarcie i ceremonia przecięcia wstęgi. Zaszczytu dostapili: Wójt Gminy Trzciana-Józef Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Trzciana- Ryszard Śliwa, Dyrektor szkoły - Beata Stochel, sołtys wsi Kierlikówka- Stanisław Zdebski, nauczycielka wychowania fizycznego- Dorota Grabowska, przedstawiciel Rady Rodziców- Renata Grabowska i przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego- Aleksandra Sroka.

Następnie boisko zostało pokropione wodą święconą przez proboszcza parafii Trzciana, ks. Władysława Midurę. Nie obyło się także bez tradycyjnych już rzutów karnych. Po części uroczystości, która odbyła się na nowym boisku, dalszy program otwarcia kontynuowany był na sali gimnastycznej. Była to część artystyczno-sportowa w wykonaniu przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej w Kierlikówce oraz przedszkolaków z przedszkola "Kubuś Puchatek". Namiastkę niesamowitych występów dzieci i młodzieży można zobaczyć na załączonych zdjęciach.

Na zakończenie w imieniu społeczności szkolnej, dyrektor szkoły Pani Beata Stochel podziękowała Wójtowi Józefowi Nowakowi i Radzie Gminy za poparcie wniosku, pozyskanie środków i wykonane prace. Podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły skierowane zostały także do sołtysa i radnych wsi Kierlikówka, w tym nieobecnego Pana Jurka Kozaka.

Jako gmina cieszymy się, że mimo trudnych warunków rynkowych udało się zrealizować tą inwestycję. Mamy nadzieję, że boisko będzie dobrze służyło uczniom szkoły w Kierlikówce i wychowa się na nim pokolenie przyszłych Lewandowskich.

wprowadzający: A.B.