powiększ tekst A A A

wtorek 27.11.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

III nabór przyjowania wniosków do projektu "Dobry czas na biznes - KOM2"

 

       Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes KOM 2" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat bocheński chcące założyć własną działalność gospodarczą.

 

Oferujemy bezzwrotną dotację w wysokości 25 000 zł. na otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa. Istnieje również możliwość otrzymania rocznego bezpłatnego, indywidualnego i profilowanego wsparcia doradczego w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.

Szansę na założenie własnej firmy w ramach projektu DCB-KOM2 mają osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku powyżej 30 lat, które należą
do co najmniej z jednej grup:

powyżej 50 roku życia
długotrwale bezrobotnych
z niepełnosprawnościami
o niskich kwalifikacjach
kobiet

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą do 14 grudnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów oraz wymagana dokumentacja zamieszczone
są na stronie projektu pod adresem: https://www.marr.pl/dcb2/

Zapraszamy do Powiatowego Punktu Informacyjnego mieszczącego się przy ul. Świętego Leonarda 31/15 w Bochni. Tel. (12) 617 99 85; 785 056 879

 

Wprowadzenie: M.R.