powiększ tekst A A A

środa 28.11.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

NOWE OBLICZE PLACU PO STAREJ SZKOLE W KAMIONNEJ

Odebrano kolejną tegoroczną inwestycję. Prace zostały zrealizowane w Kamionnej, a zadanie nosiło nazwę: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi Kamionna poprzez zagospodarowanie terenu po starej szkole w Kamionnej na cele rekreacyjne".

Inwestycja polegała na budowie placu rekreacyjno - wypoczynkowego w Kamionnej zlokalizowanego, jak wskazuje nazwa zadania- na terenie starej szkoły. W ramach projektu przewidziano zagospodarowanie działek poprzez wykonanie chodników o powierzchni 130 m2, nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw i siłowni o powierzchni 167,13 m2 oraz wykonanie tzw. małej architektury - elementów placu zabaw. Na placu położono także dwa zestawy stołów i ławek.

Na realizację powyższych prac gmina uzyskała 49 999 złotych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowę o przyznanie dotacji z Województwem Małopolskim podpisał 28 czerwca 2018r. dotychczasowy Wójt- Pan Józef Nowak.

Roboty budowlane wykonała wyłoniona w drodze przetargu F.H.U. - NOWAK Tomasz Nowak z Kamionnej. Koszt inwestycji wyniósł prawie 120 000 zł.

Komisja odbiorowa, na czele z Wójtem Gminy Trzciana- Panem Cezarym Stawarzem odebrała wykonane prace. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: sołtys wsi Kamionna- Pani Krystyna Dudziak, Wójt Gminy Trzciana- Pan Cezary Stawarz oraz wykonawca inwestycji- Pan Tomasz Nowak.

Nowe miejsce przeznaczone do zabawy, wypoczynku i rekreacji w Kamionnej prezentuje się bardzo dobrze. Efekty wykonanych prac przedstawiamy Państwu na załączonych zdjęciach.

Mamy nadzieję, że teren po starej szkole odżyje na nowo z korzyścią dla młodszych oraz starszych mieszkańców Kamionnej, a także wszystkich odwiedzających.

wprowadzający: A.B.