powiększ tekst A A A

środa 05.12.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Gminy Trzciana

              Wójt Gminy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko w dniach od 13 grudnia 2018r. do 15 stycznia 2019r., w siedzibie Urzędu Gminy w Trzcianie od poniedziału do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018r., w siedzibie Urzędu Gminy w Trzcianie o godz. 10.00 pok. nr 15.

Uwagi nalezy składać na piśme do Wójta Gminy Trzciana z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2019 roku.

OGŁOSZENIE do pobrania tutaj

 

Trzciana, dnia 05.12.2018r.

Wprowadzenie: M.R.