powiększ tekst A A A

środa 02.01.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

OBOWIĄZEK REJESTRACJI DZIAŁALNOSCI ROLNICZEJ

 

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni w związku z obowiązkiem rejestracji działalności rolniczej polegającej na produkcji oraz na wprowadzaniu żywności do obrotu informuje, że zgodnie z art. 61, art. 63 ust.1, ust.2 pkt 1, pkt 12 i pkt 13 oraz ust 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.  poz 1541 z póź. zm) "podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące: produkcję pierwotną, działalność w zakresie dostaw bezpośrednich oraz rolniczy handel detaliczny produktów pochodzenia roslinnego winny być wpisane do rejestru zakłądów podlegających urzędowej kontroli organów PIS".

 

       Aby uzyskać wpis do Rejestru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni należy wypełnić i dostarczyć do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5 w Bochni "wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS". Wpis zakładu nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art.103 ust.4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia "kto prowadzi działalność w zakresie prdukcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (...) podlega karze pieniężnej"

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rejestracji działalności rolniczej można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 146123947 wew. 16 oraz pod adresem: bochnia.psse.malopolska.pl.

 

Z poważaniem

Kierownik Sekcji Nadzoru

Higieny Żywności, Żywienia

i Pprzedmiotów Użytku

mgr inż. Dariusz Nowakowski

 

 

 

Materiał nadesłany.

Wprowadzenie: M.R.