powiększ tekst A A A

poniedziałek 07.01.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

II GMINNY KONCERT KOLĘD W TRZCIANIE

 Po popołudniowej mszy świętej, odprawionej w kościele parafialnym w Trzcianie w uroczystość Trzech Króli przez Ks. Proboszcza Władysława Midurę, rozpoczął się na specjalnie przygotowanym podwyższeniu przed prezbiterium II Gminny Koncert Kolęd. Na zaproszenie Wójta Gminy Trzciana Cezarego Stawarza i Księdza Proboszcza odpowiedziały wszystkie zespoły wokalne i instrumentalne działające w Gminie Trzciana.
 Dla wypełnionego po brzegi kościoła koncertowali kolejno: prowadzony przez p. Martę Błasińską zespół wokalno - instrumentalny "Śpiewające Gitary", prowadzona przez Małgorzatę Mikołajek i Klaudię Matras Schola Parafii Św. Józefa Oblubieńca w Kierlikówce, najliczniejszy w tym gronie zespół p. Renaty Paruch "Vox Eremi" z Kamionnej (zaprezentował kolędy i pastorałki ze swojej płyty pt. "Tobie mały Panie"), założony w 1985 roku i od tamtego czasu nieprzerwanie prowadzony przez organistę p. Stanisława Grabowskiego Chór Parafii Św. Małgorzaty w Trzcianie i na zakończenie Orkiestra Dęta OSP w Leszczynie, grająca pod batutą nowego kapelmistrza - p. Klaudii Pietras.
 Koncert zorganizowała i poprowadziła w roli konferansjerki p. Agnieszka Bębenek. Wszyscy wykonawcy zaprezentowali bardziej i mniej znane kolędy i pastorałki, które w pięknej scenerii (szopka, kilka błyszczących światłami choinek, świąteczna dekoracja kościoła) brzmiały znakomicie podkreślając świąteczny nastrój okresu bożonarodzeniowego.
 W końcowej części tego kolędowego wieczoru głos zabrał Wójt Gminy Trzciana p. Cezary Stawarz, który podziękował za zorganizowanie koncertu i złożył noworoczne życzenia, a także wręczył kierownikom zespołów dyplomy z podziękowaniami i statuetki aniołów.
 Oprócz występujących członków zespołów i ich kierowników, szczególne podziękowania należą się wszystkim osobom, które bezpłatnie pomagały w przygotowaniu i przeprowadzeniu koncertu, a szczególnie: ks. katechecie Jaromirowi Buczakowi, Mateuszowi Kąckiemu i Jakubowi Szczurowi za użyczony sprzęt oraz montaż i obsługę oświetlenia, panom: Marcinowi Dudzie i Pawłowi Sroce za montaż i obsługę nagłośnienia, a także Januszowi Szczurowi, Krzysztofowi Kąckiemu, Wiesławowi Kukli, Henrykowi Cempurze i Jarosławowi Gargulowi za budowę sceny na koncert. Bez ich pracy nie byłoby takiego efektu wizualnego i dźwiękowego.
  Wszystkim wykonawcom i organizatorom tego pięknego koncertu publiczność zgromadzona w trzciańskim kościele podziękowała gorącymi oklaskami.


                                          Zdjęcia, wideo, relacja i wprowadzenie: Tadeusz Olszewski

 

Fotogaleria >>>

Relacja wideo >>>