powiększ tekst A A A

poniedziałek 28.01.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W KIERLIKÓWCE

W minioną niedzielę 27 stycznia br. w obecności Wójta Gminy Cezarego Stawarza, przy udziale 56 uprawnionych mieszkańców wsi Kierlikówka /na ogólną liczbę uprawnionych 404/ dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję.

Na sołtysa wsi zgłoszono jednego kandydata - Pana Stanisława Zdebskiego, który został wybrany sołtysem wsi Kierlikówka uzyskując w głosowaniu tajnym 55 głosów.

Mieszkańcy wybrali również 7-osobową Radę Sołecką w składzie:
1/ Grabias Ewa
2/ Kozak Jurek
3/ Marzec Piotr
4/ Nowak Karolina
5/ Piasecki Stanisław
6/ Szaraj Dariusz
7/ Śliwa Ryszard

Wybranemu Sołtysowi i Radzie Sołeckiej gratulujemy oraz życzymy sukcesów w pracy na rzecz rozwoju Kierlikówki, jak i całej gminy Trzciana.