powiększ tekst A A A

piątek 01.02.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE W TRZCIANIE

  Nowy Wójt Gminy Trzciana- Cezary Stawarz - kontynuuje samorządową tradycję wprowadzoną w Gminie Trzciana przez poprzednika - Józefa Nowaka, choć zmieniło się miejsce uroczystości. Tegoroczne Noworoczne Spotkanie Samorządowe odbyło się tym razem 31 stycznia 2019 roku w sali bankietowej Domu Weselnego "Arkadia" w Trzcianie.
 Na zaproszenie organizatorów, tj. Przewodniczącej Rady Gminy Trzciana - Renaty Paruch oraz Wójta - Cezarego Stawarza przybyło tu około 150 osób, mieszkańców Gminy Trzciana (działaczy społecznych, radnych gminnych, przedsiębiorców, pracowników urzędu gminy, kierowników zakładów pracy, dyrektorów placówek oświatowych itd.) oraz gości, wśród których był m. inn: Starosta Powiatowy w Bochni - Adam Korta, członek Zarządu Powiatu - Jerzy Błoniarz, radni powiatowi: Józef Mroczek, Marek Patalita, Józef Radzięta.
 Przybyłych powitała najpierw Agnieszka Bębenek z Urzędu Gminy w Trzcianie, która poprowadziła też dalszą część popołudniowego spotkania. Złożyły się na nie: kolędniczy występ grupy dziecięcej i młodzieżowej z Kamionnej, koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu muzycznego z Leszczyny, przemówienie Wójta Cezarego Stawarza (pełna treść przemówienia poniżej) i gości. Życzenia składali: Starosta Bocheński - Adam Korta i ks. Władysław Midura - Proboszcz w Trzcianie). Noworoczny toast za pomyślność wzniosła Przewodnicząca Rady Gminy - Renata Paruch.
 Swój wkład w przygotowanie spotkania miały też panie z Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały różne przysmaki: pasty, ciasta itd.
 Potem rozpoczęła się biesiada przy świątecznych melodiach zespołu z Leszczyny. Samorządowej tradycji stało się więc zadość.

Przemówienie Wójta Gminy Trzciana Cezarego Stawarza:

  Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich Państwa na naszym pierwszym spotkaniu noworocznym. Dziękuję grupie kolędniczej z Kamionnej za przygotowanie wspaniałego, humorystycznego przedstawienia kolędowego, a tym samym przypomnienie naszych tradycji ludowych oraz kapeli z Leszczyny za uświetnienie naszej uroczystości.
Pragnę gorąco przywitać przybyłych na nasze spotkanie gości: Pana Starostę Bocheńskiego Adama Kortę, Członka Zarządu Powiatu Bocheńskiego Pana Jerzego Błoniarza, Radnych Powiatowych: Pana Józefa Radziętę, Pana Marka Patalitę, Pana Wiesława Kuklę, Komendanta Policji w Nowym Wiśniczu Pana Mariusza Mardosza, Wójta Gminy Trzciana w latach 1995- 2018 Pana Józefa Nowaka, Księdza Proboszcza Władysława Midurę, radnych gminnych na czele z przewodniczącą rady gminy - Panią Renatą Paruch, pracowników Urzędu Gminy na czele z Panią Sekretarz - Panią Danutą Michniak-Dutkiewicz, przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej na czele z Komendantem Gminnym – Panem Stanisławem Piaseckim, Kapelmistrza Orkiestry Dętej z Leszczyny - Panią Klaudię Pietras, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, sołtysów, Prezesów Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich, kierowników jednostek podległych Urzędowi Gminy, przedsiębiorców, działaczy lokalnych.
Przedstawię teraz część danych statystycznych za rok 2018 r. To jest ilości urodzeń i zgonów w podziale na miejscowości:
Kamionna - ur. 16, zm. 6, liczba ludności na koniec 2018 r. - 887
Kierlikówka - ur. 7, zm. 2, liczba ludności na koniec 2018 r. - 510
Leszczyna - ur. 7, zm. 5, liczba ludności na koniec 2018 r. - 837
Łąkta Dolna - ur. 22, zm. 9, liczba ludności na koniec 2018 r. - 1077
Rdzawa - ur. 6, zm. 4, liczba ludności na koniec 2018 r. - 240
Trzciana - ur. 21, zm. 13, liczba ludności na koniec 2018 r. - 1636
Ujazd - ur. 3, zm. 4, liczba ludności na koniec 2018 r. - 388
Razem - ur. 82, zm. 43, liczba ludności na koniec 2018 r. - 5575
Pragnę teraz podziękować: władzom powiatowym za dotychczasowe finansowanie inwestycji z prośbą o dalszą pomoc w realizacji nowych zadań; dotychczasowemu Wójtowi Panu Józefowi Nowakowi za dotychczasową pracę i zasługi dla Gminy Trzciana, radnym za wspólne dyskusje i wypracowane kompromisy, pracownikom Urzędu Gminy za dobrą współpracę z prośbą o dalsze owocne współdziałanie, strażakom za gotowość bojową i pomoc niesioną mieszkańcom, Dyrektorom Szkół za codzienny trud prowadzenia swoich placówek, Sołtysom za pracę z mieszkańcami oraz za zaangażowanie w rozwój swoich miejscowości, kierownikom jednostek podległych oraz lokalnym działaczom za pracę społeczno – kulturalną, a także przedsiębiorcom za ich codzienny trud prowadzenia działalności gospodarczej. Pragnę nadmienić, iż planujemy zorganizować spotkanie wszystkich przedsiębiorców, na którym przedstawimy: możliwości współpracy. W spotkaniu tym będzie uczestniczył również pracownik Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, który przedstawi nam możliwości pozyskania dotacji na rozwój istniejącej działalności oraz różnych innowacji w tym zakresie.
   Szanowni Państwo! Stanowimy różne grupy społeczne, ale łączą nas wspólne cele. Razem możemy więcej! Razem dla Gminy Trzciana!
   W Nowym Roku 2019 życzę wszystkim Państwu: dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń, podejmowania trafnych decyzji w trudnych sytuacjach oraz wspólnego dążenia do rozwoju naszej małej ojczyzny.
   Dziękuję za uwagę!

                                                 Tekst, foto, wideo, wprowadzenie: Tadeusz Olszewski

Fotogaleria >>>
Reklacja wideo >>>