powiększ tekst A A A

środa 13.02.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Program "Szkolny Klub Sportowy"

 

       Uprzejmie informujemy, że w naszej Gminie po raz kolejny od stycznia realizowany jest przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

 

Program „Szkolny Klub Sportowy" ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Do programu zakwalifikowało sie 6 grup. Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach.

 

Celem programu jest:
1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej
2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży;
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
5) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
6) promocja różnorodnych sportów.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch edycjach wiosennej 15.01.2019-21.06.2019 i jesiennej 01.09.2019-10.12.2019, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

 

Wprowadzenie: M.R.