powiększ tekst A A A

wtorek 19.02.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

REGIONALNY PROGRAM STYPENDIALNY DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

 

       Informujemy uczniów i studentów zamieszkujących naszą Gminę o mozliwości ubiegania się w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 o stypendia w ramach Regionalnegoo Programu Stypendialnego, który finansowany jest ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Uczniowie i studenci mogą starać się o stypendia w wysokości kilkuset złotych miesięcznie.

 

Przynawane będą:

1/ dla uczniów za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe oraz w naukach humanistycznych. Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy.

Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi:

a/ w przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy 5-7): 350,00 zł brutto;

b/ w przypadku uczniów klasy 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum): 425,00 zł brutto;

c/ w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych (w tym ponadgimnazjalnych): 500,00 zł brutto,

 

2/ dla studentów za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, w naukach humanistycznych i społecznych, w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych, a także na naukę nowożytniego języka obcego, stażowe oraz na naukę języka polskiego (dla studentów legitymujących się obywatelstwem innych państw).

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy, z wyjątkiem stypednium na naukę języka obcego przyznawanego na okres trwania kursu oraz stypenium stażowego przyznawanego na okres trwania stażu. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi maksymalnie 600,00 zł brutto, z wyjątkiem stypendium na naukę nowożytnego języka obcego (wysokość stypendium wynosi nie więcej niż 50 % kosztu kursu) oraz stypendium stażowego (wysokość stypendium wynosi równowartość stypendium przyznanego przez przedsiębiorcę, przy czym nie więcej niż 800,00 zł brutto miesięcznie).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl w zakładce "dla mieszkańca/edukacja/regionalny program stypendialny".

 

Wprowadzenie: M.R.