powiększ tekst A A A

piątek 22.02.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

Nowa pracownia biologiczno – chemiczna w PSP w Kierlikówce

       W roku szkolnym 2018/2019 w PSP w Kierlikówce została utworzona nowa klasopracownia, w której obywają się zajęcia z biologii, chemii, a także z innych przedmiotów przyrodniczych.

Pracownia ta została utworzona dzięki wsparciu Rady Rodziców, która przeznaczyła na ten cel prawie 12 000 zł. Dzięki dwóm rządowym projektom z MEN została zakupiona tablica interaktywna oraz pomoce dydaktyczne za kwotę prawie 28 000 zł.

Ze środków własnych zakupiono meble za kwotę ponad 2000 zł. Dzięki środkom uzyskanym z 1% przekazanym przez fundację „Młodzi Młodym" klasopracownia ta zyskała nowe rolety. Całkowity koszt inwestycji to kwota ponad 43 000 zł.

Utworzona pracownia służy uczniom klas V –VIII. Dzięki niej szkoła spełnia warunki do realizacji podstawy programowej przez: prowadzenie obserwacji i wykonywanie doświadczeń przez uczniów (samodzielnie lub w małych zespołach pod kierunkiem nauczyciela), oraz dochodzenie do nowej wiedzy poprzez jej odkrywanie, obserwowanie zjawisk i stawianie pytań oraz wyszukiwanie odpowiedzi zgodnie z metodologią naukową.

W imieniu uczniów i nauczycieli dziękuję tym wszystkim którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. B.S.

 

Tekst: B.S.

Wprowadzenie: M.R.