powiększ tekst A A A

czwartek 28.02.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE - PŁATNOŚCI OBSZAROWE W 2019r

 

   Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bochni zaprasza rolników  z terenu gminy Trzciana na szkolenie - we czwartek 7 marca 2019 r. Szkolenie odbędzie się w Sali Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Trzcianie o godzinie 10 tej.  

Na szkoleniu zostaną omówione m. innym zasady składania wniosków o płatności obszarowe w 2019 roku.
 

Przypominamy że  w 2019 roku rolnicy będą zobowiązani składać wnioski w  wersji elektronicznej przez internet.


Jedynie rolnicy którzy, w 2018 roku we wniosku o przyznanie płatności zadeklarowali powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha  i ubiegali się o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW).  Jeżeli w 20019 roku będą się ubiegać  o te same płatności co w 2018 roku i nie będą mieli  żadnych  zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018  wówczas będą mogli złożyć „Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 roku” w wersji papierowej do 14 marca 2019 r.
 

Przypominamy że Oświadczenie to należy złożyć osobiście albo przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - wówczas o terminie wpływu zadecyduje data stempla pocztowego.  
 

Ze względu na to że już niewiele czasu pozostało do 14 marca 2019 r., oświadczenie takie będzie można powierzyć po szkoleniu doradcy ODR w celu złożenia w BP ARiMR w Bochni.
 

Rolnicy, którzy zechcą skorzystać z pomocy doradcy MODR  proszeni są o zabranie ze sobą numeru producenta nadanego przez ARiMR oraz numer PESEL i numer telefonu.
 

Przypominamy że pomocy w wypełnianiu Oświadczenia można uzyskać u doradców MODR w Biurze na ulicy Partyzantów 2 w Bochni ewentualnie 12 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy Trzciana w godz 8.00 – 13.00

Wnioski w wersji elektronicznej będzie można złożyć od 15 marca.
 

Szczególnie zapraszamy na szkolenie Rolników, którzy użytkują więcej niż 10 ha użytków  rolnych oraz  prowadzących  chów zwierząt o średniorocznej obsadzie min 10 DJP, których od początku 2019 roku obowiązuje prowadzenie Rejestrów zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem.

 

Wprowadzenie: M.R.