powiększ tekst A A A

poniedziałek 04.03.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

GABRIELA PIETRAS POJEDZIE DO HANOI NA OLIMPIADĘ MATEMATYCZNĄ

 Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadgimnazjalnym - jedynym konkursem matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.
 Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy - Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty (żródło: Pismo nr DPPI-WIT.4056.122.2017.AMO z dnia 11.05.2018 r. podpisane przez Macieja Kopcia, podsekretarza stanu w MEN ).
 Do OMJ może przystąpić każdy uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum. Zawody są trójstopniowe. Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej. Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora, który przesyła prace do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ.
Część testowa odbywa się w szkole uczestnika w terminie ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach kontrolowanej samodzielności, uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych. Każde pytanie testowe składa się z trzech niezależnych stwierdzeń, z których część jest prawdziwa, a część fałszywa (mogą być także wszystkie prawdziwe lub wszystkie fałszywe). Zawody drugiego i trzeciego stopnia odbywają się w terminie i miejscu ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 3 godzin (180 minut) uczestnicy rozwiązują 5 zadań otwartych w warunkach kontrolowanej samodzielności.
  W Olimpiadzie Matematycznej Juniorów wzięła udział uczennica klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie, Gabriela Pietras. Zawody I stopnia: część korespondencyjna trwała od 1 września do 15 października 2018 r. Część testowa (w szkołach): odbyła się 27 września 2018 r., godz. 9:00. Uczennica została zakwalifikowana do zawodów stopnia drugiego.
 W dniu 12 stycznia 2019 r. w godz. 11:00-14:00 odbyły się zawody drugiego stopnia XIV Olimpiady Matematycznej Juniorów. Gabriela Pietras uzyskała maksymalną liczbę punktów oraz tytuł finalisty. Została zakwalifikowana do zawodów trzeciego stopnia, które odbędą się 23-24 marca 2019 r. w Warszawie.
 Ponadto uczennicaleszczyńskiej szkoły otrzymała zaproszenie od Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej Juniorów do udziału w międzynarodowych zawodach matematycznych Hanoi Open Mathematics Competition, które odbędą się w dniach 2-6 kwietnia 2019 r. w Hanoi w Wietnamie. Sześcioosobowy skład polskiej reprezentacji został wyłoniony spośród uczniów szkół podstawowych na podstawie wyników zawodów drugiego stopnia bieżącej edycji OMJ. Opiekunami polskiej reprezentacji będą: pani Dominika Regiec (Komitet Główny OMJ) oraz pan Waldemar Rożek (przewodniczący Komitetu Okręgowego OMJ w Stalowej Woli).
Trzymamy kciuki.
                                                                 Materiał nadesłany: SP w Leszczynie. Wprowadzenie: Tadeusz Olszewski

Foto relacja: