powiększ tekst A A A

wtorek 05.03.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

Nowe miejsca parkingowe przy PSP w Kierlikówce

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kierlikówce zostały utworzone nowe miejsca parkingowe wzdłuż drogi gminnej, obok boiska sportowego. W ramach wykonanych prac została wybrana ziemia i nawieziony tłuczeń.

Dziękujemy za wparcie naszej inicjatywy Wójtowi Gminy Trzciana Panu Cezaremu Stawarzowi. Podziękowania składamy także firmie "Jerzy - Grześ" Usługi Budowlano - Transportowe Panu Grzegorzowi Kąckiemu za przywiezienie tłucznia i jego wyrównanie oraz Panu Stanisławowi Zdebskiemu - sołtysowi wsi Kierlikówka za wsparcie finansowe i pomoc przy wykonaniu tych prac.

materiał nadesłany: Dyrektor PSP w Kierlikówce, wprowadzający: A.B.