powiększ tekst A A A

wtorek 30.04.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

LISTA JEDNOSTEK NIEOPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU BOCHEŃSKIEGO

 

       Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu bocheńskiego powstała w wyniku obowiązku nałożonego na starostów ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na podstawie m.in. informacji przekazanych przez Powiatowe Jednostki Organizacyjne, Urzędy Gmin powiatu bocheńskiego oraz podległe im jednostki.

Lista zawiera informacje dotyczące punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie powiatu bocheńskiego oraz dane jednostek, które świadczą na terenie powiatu bocheńskiego poradnictwo w szczególności w zakresach:

 • poradnictwa rodzinnego,
 • psychologicznego,
 • pedagogicznego,
 • z zakresu pomocy społecznej,
 • w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,
 • w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • w ramach interwencji kryzysowej,
 • dla bezrobotnych,
 • dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • z zakresu praw konsumentów,
 • praw dziecka,
 • praw pacjenta,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • prawa pracy,
 • prawa podatkowego,
 • dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego.


Lista nieodpłatnego poradnictwa do pobrania TUTAJ

 

Wprowadzenie: M.R.