powiększ tekst A A A

czwartek 16.05.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYŁĄCZANIA SIĘ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Gmina Trzciana przypomina o możliwości podłączenia się do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Mieszkańcom odebranych w 2018r. odcinków sieci wodociągowej na terenach: Trzciana-Glinnik, Trzciana-Libichowa, Trzciana-Srokówka, Trzciana-Działy i Kamionna oraz sieci kanalizacyjnej w przysiółkach Trzciana-Srokówka i Trzciana-Libichowa, którzy przyłączają się do sieci, Gmina Trzciana finansuje ze swojego budżetu wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Informujemy, że będzie to kontynuowane do 15 czerwca 2019r. Po upływie tego terminu, mieszkańcy przyłączający się do sieci będą zobowiązani do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na własny koszt.

Przypominamy, że w każdym przypadku wykonanie przyłącza należy realizować w kontakcie z Urzędem Gminy w Trzcianie.

wprowadzający: A.B.