powiększ tekst A A A

wtorek 11.06.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY TRZCIANA

       Tradycja Turnieju o Puchar Wójta Gminy Trzciana będzie kontynuowana - w tym roku to jubileuszowa, XX edycja. W ostatnich dniach doszło do spotkań przedstawicieli wszystkich miejscowości biorących udział w turnieju z Panem Wójtem Cezarym Stawarzem w celu wylosowania par pierwszej tzw. eliminacyjnej rundy, ustalenia terminów i regulaminu. Rozgrywki zaczniemy już w najbliższą niedzielę tj. 16 czerwca o godzinie 13:00 meczem Leszczyny z Ujazdem, a zakończymy w niedzielę (7 lipca) Wielkim Finałem o godzinie 18:00. Spotkania półfinałowe odbędą się 30 czerwca.

Terminarz pierwszej rundy eliminacyjnej:

Godz. 13:00 Leszczyna - Ujazd
Godz. 15:00 Trzciana - Łąkta Dolna
Godz. 17:00 Rdzawa - Kierlikówka

Regulamin XX Turnieju o Puchar Wójta Gminy Trzciana:

1.W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy reprezentujący poszczególne miejscowości: Kamionna, Kierlikówka, Leszczyna, Łąkta Dolna, Rdzawa, Trzciana, Ujazd
2. O przynależności do danej drużyny decyduje miejsce stałego zameldowania poszczególnego zawodnika lub czasowego minimum 3 miesiące do dnia rozpoczęcia rozgrywek).
3. Dopuszcza się do gry zawodnika, który jest lub był mieszkańcem Gminy Trzciana a zmienił miejsce zameldowania do gry w drużynie, którą reprezentował dotychczas. W przypadku gdy zawodnik zagrał w drużynie miejscowości do której się przemeldował nie może grać w drużynie którą reprezentował przed przemeldowaniem.
4. Wiek zawodników jest nieograniczony. (lista zawodników do weryfikacji dostarczona ma być przez kierownika drużyny Organizatorowi min. 5 dni przed turniejem ).
5. W przypadku wątpliwości co do zawodnika uprawnionego do gry (wg tego regulaminu), kapitan drużyny mającej wątpliwości zgłasza sędziemu głównemu, że domaga się konfrontacji. 6. Zgłoszenie konfrontacji odbywa się w czasie meczu przed końcowym gwizdkiem sędziego kończącym zawody, a sama konfrontacja tuż po zakończeniu zawodów.
7. Sprawdzani mogą być pojedynczy zawodnicy bądź cała drużyna, w zależności od kapitana drużyny, która zgłasza protest.
8. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach powinien mieć przy sobie dowód tożsamości (bądź inny dokument ze zdjęciem) stwierdzający miejsce stałego zameldowania(lub czasowego pkt. 2 regulaminu), który to dokument jest podstawą do wyniku konfrontacji (dopuszcza się dostarczenia dokumentu do 30 minut od zakończenia meczu).
9. Ilość zmian w trakcie trwania meczu jest dowolna, ale po zgłoszeniu sędziemu głównemu (dozwolone zmiany powrotne).
10. Pierwsza runda rozgrywana jest systemem pucharowym (przegrany odpada). W przypadku remisu o zwycięstwie decydują rzuty karne po 5 i ewentualnie do pierwszej przewagi. Mecze 2x40 min.
11. Mecze w drugiej rundzie (półfinałowe) 2x40 min i ewentualnie rzuty karne (pkt 9).
12. Mecz o III miejsce 2x40 min i ewentualnie rzuty karne (pkt.9).
13. Mecz finałowy 2x40 min i przy remisie rzuty karne (pkt.9).
14. Drużyna, która nie pojawi się na boisku w wyznaczonym terminie (dozwolone spóźnienie do 15 min.), oraz gdy w wyniku konfrontacji (pkt.4,5,6,7) okaże się że występował w jej składzie nieuprawniony zawodnik zostaje automatycznie wykluczona z rozgrywek.
15. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach może reprezentować tylko jedną drużynę. 16. Zawodnik, który otrzyma bezpośrednio czerwoną kartkę automatycznie zostaje odsunięty od gry w następnym meczu. Odsunięcie nie dotyczy ukarania czerwoną kartką za 2 żółte).
17. Każdy zawodnik decydujący się na udział w turnieju bierze odpowiedzialność w razie wypadku lub kontuzji na siebie, a w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność spoczywa na rodzicach (opiekunach).
18. Losowanie gier turnieju odbywa się w obecności przedstawicieli wszystkich zainteresowanych drużyn wg zasad Organizatora. Losowane są wszystkie drużyny (jedna wolny los). Losowanie par półfinałowych odbywa się bezpośrednio po ostatnim meczu eliminacyjnym (ćwierćfinale).
19. W wyjątkowych przypadkach losowych poszczególne mecze turniejowe mogą być odwoływane bądź przekładane w porozumieniu z Organizatorem.
20. Dopuszcza się możliwość dokooptowania do każdej drużyny po 2 zawodników spoza obrębu gminy Trzciana pod warunkiem, że są związani aktualnie z K.S. Trzciana 2000 i pod drugim warunkiem, że przed meczem zgodę na ich udział w zawodach wyrazi drużyna przeciwna.
21. Dopuszcza się do gry zawodników, którzy w ubiegłych edycjach turnieju reprezentowali poszczególne miejscowości.
22. W kwestiach spornych głos decydujący zastrzega sobie ORGANIZATOR czyli osoby wyznaczone przez Wójta Gminy Trzciana do przeprowadzenia turnieju.

23. Zawodnik uczestniczący w turnieju (w przypadku zawodnika niepełnoletniego rodzic/opiekun prawny) dobrowolnie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych, tj. utrwalania w postaci zdjęć i filmów oraz publikowania wizerunku na stronie Internetowej Organizatora, profilu Facebook Organizatora oraz innych materiałach promocyjnych używanych przez Organizatora.

Opracowali przedstawiciele wszystkich miejscowości, spisał Maciej Babral, a zatwierdził organizator - Wójt Gminy Trzciana Pan Cezary Stawarz.

Oświadczenie pełnoleniego zawodnika

Oświadczenie niepełnoletniego zawodnika

Wprowadzenie: M.R.

Foto relacja: