powiększ tekst A A A

środa 11.09.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

      Dot. zmiany przepisów w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych oraz nowych obowiązkach prowadzących jednostki  handlowe w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1579).

 

W załączeniu pismo Pana Tomasza Urynowicza Wicemarszałka Województwa Małopolskiego z dnia 04 września 2019r. zawierające informacje w sprawie opłaty recyklingowej i nowych obowiązków przedsiębiorców wynikających z wyżej wskazanej ustawy (TUTAJ)

 

Wprowadzenie: M.R.