powiększ tekst A A A

niedziela 23.02.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

OTWARCIE KLUBU DZIECIĘCEGO MAJA W LESZCZYNIE

       W ostatni czwartek, tj. 20 lutego 2020r. odbyło się oficjalne otwarcie Gminnego Klubu Dziecięcego "Maja" w Leszczynie. Spotkanie rozpoczęła kierownik klubu P. Wioletta Kołodziej, która przedstawiła między innymi istotę działania klubiku, jego kształt i funkcje społeczne.
       Następnie Wójt Gminy Trzciana P. Cezary Stawarz podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w powstanie klubu dziecięcego w Leszczynie. Przede wszystkim obecnemu na uroczystości dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie P. Jackowi Kowalczykowi, za udzieloną datację w wysokości ponad 280 tys. zł (70 tys. wkład własny z budżetu gminy); pracownikom Urzędu Gminy w Trzcianie, stowarzyszeniu i Radzie Sołeckiej w Leszczynie, dyrektorowi niepublicznego przedszkola w Leszczynie P. Marii Dyrdał. Słowa podziękowania skierowano także w stronę Pani kierownik klubiku, która od 2 stycznia 2020r. prowadzi gminną placówkę.
       Po oficjalnym przecięciu wstęgi, proboszcz parafii w Leszczynie ks. Krzysztof Franczyk dokonał poświęcenia placówki. Wójt Gminy Trzciana oraz przewodnicząca Rady Gminy P. Renata Paruch wręczyli pamiątkowe prezenty dla maluchów.
Następnie odbyła się część artystyczna pełna tańców w takt skocznych melodii i dziecięcych uśmiechów. Maluszki zostały także oficjalnie pasowane.
       Kończąc spotkanie wzniesiono toast za pomyślne funkcjonowanie palcówki, życząc owocnej pracy w miłej i rodzinnej atmosferze.

Niezmiernie cieszymy się, że udało się zrealizować przedsięwzięcie, jakim było powstanie Klubu Dziecięcego "Maja" w Leszczynie. Jesteśmy przekonani, że będzie on skutecznie służył naszym mieszkańcom, tworząc optymalne warunki do rozwoju każdego dziecka, a przez to pomoże rodzicom być aktywnym zawodowo.

wprowadzający: A.B.