powiększ tekst A A A

piątek 06.03.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

"NOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W TRZCIANIE"

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020


Gmina Trzciana realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

“Nowy oddział przedszkolny w Trzcianie”

 Numer projektu RPMP.10.01.02-12-0194/19

 

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Trzciana i okolic poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz organizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse i kształtujących kompetencje kluczowe dla 125 dzieci w okresie od 01.02.2020 - 31.08.2021 r. a także organizując doskonalenie zawodowe dla 8 nauczycieli.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 712 895,71 zł

Całkowita wartość projektu: 852 820,71 zł

 

Główne zadania:

Projekt obejmuje realizację 3 typów działań.

 

W ramach typu A:

- Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń

- Utworzenie placu zabaw

- Wyposażenie pomieszczeń

- Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci

 

W ramach typu B:

- Realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse

 

W ramach typu C:

- Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe

 

Rezultatem projektu będzie utworzenie i prowadzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci, organizacja zajęć dla 125 dzieci oraz wyszkolenie 8 nauczycieli.

 

 

 

 

Wprowadzenie: M.R.