powiększ tekst A A A

piątek 22.05.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

Zawieszenie osobistego udzielania darmowych porad prawnych i obywatelskich - AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA

 

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), zawiesza się osobiste świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu bocheńskiego, w okresie od 16 marca do 31 maja br.

 

 

 

Udzielanie porad będzie natomiast możliwe poprzez telefon lub email.

 

Żeby skorzystać z darmowej porady prawnej lub obywatelskiej należy:

 

1) wypełnić wniosek  o udzielenie porady wraz z oświadczeniem, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i je podpisać

 

2) wysłać ww. wniosek i oświadczenie (skan/zdjęcie) na adres e-mail: porady.prawne@powiat.bochnia.pl

 

3) oczekiwać na kontakt pracownika Starostwa, który zadzwoni z informacją o wyznaczonym terminie porady i zasadach udzielenia tej porady.

 

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu (lub brakiem urządzeń umożliwiających zeskanowanie albo sfotografowanie oświadczenia i wniosku) osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej winna zgłosić tę potrzebę dzwoniąc do Starostwa na numer tel. 14 615-37-92, gdzie uzyska informacje co do dalszego sposobu postępowania.


Trzciana, dnia 22.05.2020r.

..................................................................................................................................................................

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), zawiesza się osobiste świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu bocheńskiego, w okresie od 16 marca do 24 maja  br.

Trzciana, dnia 30.04.2020r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACJA

Realizując oczekiwania Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy iż w dalszym ciągu zawiesza się osobiste świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego od 16.03.2020 roku do 26.04.2020 roku ( wydłużenie terminu).

Trzciana, dnia 14.04.2020r.

-------------------------------------------------------------------------------------

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

zawiesza się osobiste świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu bocheńskiego,

w okresie od 16 marca do 10 kwietnia br.

 

Udzielanie porad będzie natomiast możliwe poprzez telefon lub email.

Żeby skorzystać z darmowej porady prawnej lub obywatelskiej należy:

1)    wypełnić wniosek  o udzielenie porady wraz z oświadczeniem, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i je podpisać

2)    wysłać ww. wniosek i oświadczenie (skan/zdjęcie) na adres email: porady.prawne@powiat.bochnia.pl

3)    oczekiwać na kontakt pracownika Starostwa, który zadzwoni z informacją o wyznaczonym terminie porady i zasadach udzielenia tej porady.

 

Trzciana, dnia 27.03.2020r.

Wprowadzenie: M.R.