powiększ tekst A A A

poniedziałek 09.05.2011

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

MOST NA CZARNYCH BŁOTACH ODDANY DO UŻYTKU

Po 11 miesiącach pracy dobiegła końca budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 2072 K Leszczyna - Nowe Rybie. Inwestycję zrealizował Powiat Bocheński na terenie pogranicza Kamionnej i Nowego Rybia, w przysiółku zwanym Czarne Błota. Na zbudowanie tego okazałego, pięcioprzęsłowego mostu nad potokiem Przeginia wydano 3.449.373 zł. Jak informują postawione przy moście tablice budowa została sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 2 700 000 zł, Powiatu Bocheńskiego w kwocie 649 373,19 zł, Powiatu Limanowskiego w kwocie 50 000 zł i Gminy Limanowa w kwocie 50 000 zł.
Uroczystość oddanie mostu do użytku miała miejsce w poniedziałek, w samo południe 9 maja 2011 roku. Przybyło na nią wielu dostojnych gości, m. in. posłowie Jan Musiał i Bronisław Dutka, Zbigniew Ćwiąkalski - były Minister Sprawiedliwości (w Rządzie Donalda Tuska), Jan Puchała - Starosta Limanowski, Jacek Pająk - Starosta Bocheński, Aleksander Rzepecki - Przewodniczący Rady Powiatu Bocheńskiego, Bożena Stanuch - Kagize - Kierownik Oddziału Koordynacji Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, wójtowie dwóch połączonych mostem gmin: Limanowej - Władysław Pazdan i Trzciany Józef Nowak oraz wielu innych.
Wszyscy zebrani mogli podziwiać okazały most, długi na 135 metrów (wraz z dojazdami), który w estakadowo wznosi się nad potokiem na wysokości 12 metrów i ładnie komponuje się z otaczającymi go wzniesieniami Kamionnej i Nowego Rybia. Od kilku już dni przyjeżdżali tu turyści, aby podziwiać efekt pracy projektanta (dr inż. Karola Ryża) i wyłonionego w przetargu wykonawcy (Firmy "Bud-Dróg" - Usługi Budowy I Modernizacji Dróg. Łagosz S.J. z Drużkowa Pustego). Początki tej budowy sięgają lat 70-tych. ubiegłego wieku. Wówczas wykonano jedynie konstrukcję główną złożoną z filarów, które przez ostatnie 40 lat niszczały. Okazały się jednak na tyle solidne, że można je było wykorzystać pod do dalszej budowy mostu. Inwestycja nie była zadaniem łatwym, gdyż dwukrotnie wykonawca musiał stawać do walki z przyrodą. Po silnych opadach deszczu - owe czarne błoto - osunęło się i uszkodziło szalunki. Trzeba było wykonać dodatkowe zabezpieczenia. Ostatecznie wszystko skończyło się pomyślnie i największy most powiatu bocheńskiego mógł być oddany do użytku kierowców i pieszych (po jednej stronie jest równoległy do jezdni chodnik). Uroczystość otwarcia mostu składała się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza - na moście - zaczęła się od piosenki powitalnej w wykonaniu działającego w w Kamionnej zespołu "Vox Eremi", prowadzonego przez Panią Renatę Paruch. Chwilę potem, w imieniu organizatorów powitała i przedstawiła gości Pani Katarzyna Kępa- Hamuda - Kierownik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni.Po krótkim przemówieniu Starosty Bocheńskiego Jacka Pająka nastąpiło pobłogosławienie obiektu. Dokonał tego proboszcz z Kamionnej - ksiądz Jerzy Jawor. O okolicznościach podejmowania decyzji o tej budowie oraz modlitwach w intencji pomyślnej realizacji zadania opowiedział ksiądz prałat Józef Waśniowski - kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia z pobliskiego Pasierbca.
Do przecięcia biało - czerwonej wstęgi rozwiniętej przez most przez ubrane w stroje krakowskie dzieci poproszeni zostali: Jacek Pająk, Wicestarosta Bocheński Tomasz Całka, Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak, prof. Zbigniew Ćwiąkalski oraz Adam Korta z Zarządu Dróg Powiatowych w Bochni. Po krótkim przerywniku muzycznym ("Vox Eremi wykonał bardzo pasującą do okoliczności piosenkę pt. "Czterdzieści lat minęło") rozpoczęły się przemówienia gości. Najpierw mowy wygłosili posłowie: Jan Musiał z Brzeska i Bronisław Dutka z Limanowej, a następnie były minister prof. Zbigniew Ćwiąkalski, Starosta Limanowski Jan Puchała (obiecał modernizację drogi po limanowskiej stronie od mostu) i Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan i na końcu gospodarz terenu - Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak (fragmenty wystąpień znajdują się w relacji wideo). Zanim zaproszeni goście udali się na druga część uroczystości do sali gimnastycznej Szkoły w Kamionnej, oglądnęli most dokładniej, udzielili wywiadów Telewziji Regionalnej Kraków i Telewizji Internetowej TV28 z Limanowej i wykorzystując bardzo dobrą pogodę, pospacerowali po nowym moście.